Ukrainske flyktninger ønskes velkommen

Kirken i Dalen, som har lokaler i Sarons Dal hallen, arrangerte et hyggelig kafétreff for å ønske de ukrainske flyktningene velkommen.

I mars ble bibelskolebygningen i Sarons Dal leid ut til Link as, som driver flere mottak i Norge. Nå bor det nærmere 100 flyktninger på dette akutt mottaket, de fleste mødre med barn. Flere av dem har allerede vært innom søndagsmøter og ungdomsmøter i menigheten.

Olga, mor til tre barn, kunne fortelle at barna hennes foreløbig har klart å ha skoleundervisning på nett sammen med klassen sin fra Ukraina.
-Men når flyalarmen går, sier læreren at hun må springe ned i kjelleren. Og når alarmen er over, fortsetter undervisningen! Nå er de fleste klassekameratene og flere av lærerne spredt rundt om i Europa, men elevene kan følge undervisningen gjennom systemet som ble satt opp for fjernundervisning da alt stengte ned under korona-tiden, forklarer Olga.

Men hun hadde et ønske, en gitar som hennes 12-år gamle sønn kunne øve på.

-Han har begynt på kulturskolen i bygda, men det ville vært fint å få låne en gitar som han kan øve på.
Allerede samme dag var det en tentro-konfirmant i KiD som tilbød 12-åringen familiens gitar, med tillatelse fra sin mor.

Den 19. april ble der ogaå arrangert en større solidaritetskonsert i Sarons Dal hallen for ukrainske flyktninger fra hele distriktet. Konserten skjedde i samarbeid med Kvinesdal kommune, og flyktningene ble hentet i egne busser på de forskjellige mottakene. Det ble innslag både fra ukrainske og lokale krefter.

Kilde: Troens  Bevis bladet for mai, 2022

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

Kirken i Dalen ønsket de ukrainske slektningene velkommen til menighetens møter fremover. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter