I en tid som denne: LA OSS DELE EVANGELIET

Jeg ville ikke lånt øre til ukjente røster i krevende tider. Da ville jeg hørt på personer som over lang tid har bygd tillit og troverdighet og som har en sunn bibelforståelse, skriver Sten Sørensen.

Det er på kort tid blitt en urolig tid i Europa. Vår etterkrigsgenerasjon har ikke opplevd krig. Nå er den plutselig kommet til vårt kontinent og daglig får vi inn krigsscener gjennom TV og digitale medier.

Dette er med og endrer vårt fokus. Nå er krigen i Ukraina blitt altoppslukende, og det er selvfølgelig forståelig. Mange er engstelige.

Denne situasjonen gjør at kristenledere har et stort ansvar. I en tid som denne er det grobunn for spekulasjoner og skremselspropaganda. Her skal vi være på vakt.

Vi har bak oss to år med pandemi der konspirasjonsteorier har prøvd å skremme oss. Nye forkynnere har via youtube fått tilhørere og diverse budskap er blitt spredd.

Jeg ville ikke lånt øre til ukjente røster i krevende tider. Da ville jeg hørt på personer som over lang tid har bygd tillit og troverdighet og som har en sunn bibelforståelse.

Noen kirkesamfunn har hatt en tradisjon med vekkelsesforkynnelse. Jeg er vokst opp med vekkelsesmøter og bibeluker om profetordet. Dette var framtredende i pinsebevegelsen, de frie venner og til dels i Misjonsforbundet. (Sikkert også i andre miljøer) I en tid etter opprettelsen av Israel, og særlig rundt seksdagerskrigen i 1967, var en slik forkynnelse vekkende.

Noen av forkynnerne som gikk høyt på banen i denne tematikken, tidfestet omtrent når Jesus skulle komme tilbake. En av høvdingene i pinsebevegelsen sa at dersom ikke Jesus kommer igjen innen 1972, skulle han spise opp hatten sin. Samme predikant sa at vi unge trengte ikke å gifte oss fordi Jesus ville komme snart igjen.

Alle disse forkynnerne som hadde en sterk endetidsforkynnelse, er døde for en god stund siden. Nå skal vi være predikanter for vår generasjon. Hvordan kan vi forkynne at Jesus skal komme tilbake uten å være spekulative? Uten å miste troverdighet?

Bibelen sier at Jesus skal komme tilbake. Og vår generasjon er nærmere den realiteten enn generasjoner før oss.

Forkynnelsen om Jesu gjenkomst skal ikke skape frykt. Paulus sier at vi skal trøste hverandre med at Jesus skal komme tilbake.

For meg er to forhold helt sentrale innfor endens tid: Jeg tror at jødefolket kommer til å få en sentral plass. Det andre er misjonsbefalingen. Den er kirkens viktigste oppdrag. Jesus sier: «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.»

Vår viktigste oppgave er å dele evangeliet – de gode nyheter med våre medmennesker. Det er der vårt fokus skal være.

Ingen vet når Jesus kommer tilbake. Ikke engang Jesus selv. Bare Gud vet det. Da er det drøyt om vi prøver å tidfeste Jesu gjenkomst.

Mest sannsynlig skjer Jesu gjenkomst for oss ved at Han henter oss hjem som enkeltpersoner når vår tid er inne. Det blir er herlig dag!

 

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter