Nasjonal konferanse for Unådde: Grensesprengende misjonsfokus

M28-konferansen for Unådde tar misjonsfokuset til et nytt nivå i Norge. Et historisk samarbeid mellom landets misjonsorganisasjoner har begynt.


-M28 er mer enn et arrangement, det handler om å skape en bevegelse der fokuset er Unådde, forteller konferansekoordinator Glenn Tønnessen fra Troens Bevis.

Han har vært med på å trekke i trådene fra begynnelsen for det som nå er et historisk og grensesprengende samarbeid mellom norske misjonsorganisasjoner.

I oktober samlet 31 misjonsorganisasjoner seg i Bergen for den tredje Unådd konferansen. Spennvidden blant deltagerne var stor. Blant arrangørene var Troens Bevis, Misjonssambandet, Pinsemisjonen, Normisjon og Indremisjonen. I tillegg deltok en rekke frittstående organisasjoner som Wycliffe, Åpne Dører, Ungdom i Oppdrag og Frontiers. De delte erfaringer og statistikker, deltok i nettverkssamlinger og workshops, og åpnet dører og tanker for misjonsstrategier tilpasset dagens generasjoner.

-Tanken bak konferansen er utrolig flott. Når fokuset er på det mest sentrale, det å bringe ut evangeliet, er teologiske uenigheter lagt bort, understreker Glenn Tønnessen.

Arrangementkomiteen for M28-konferansen 2021: F.v. Terje Høyland – IMI-kirken, Yngvild Hofstad – UiO, Terje Bjørkås – Frikirken, Jan Nestvold – IBRA Media, Ellen Thornell – Gå Ut Misjon, Per Ove Berg – Credokirken, Glenn Tønnessen – Troens Bevis  (Foto: Bente R. Thakre)

 

Hva tenker du var nytt i år?
-Det var dobbelt så mange misjonsorganisasjoner som stod som arrangører og to og en halv gang så mange deltagere som i fjor. Det gjør at slagkraften øker. Enheten opplevdes bare større og bedre fordi vi var enda bredere sammensatt. Det var mange positive kommentarer om dette i etterkant. Jeg tror det er noe Gud gjør i tiden!

Konferansen foregikk over to dager i Credokirken, og gav god plass til nettverksbygging og sosialt samvær. I tillegg ble det gode innspill og taler fra både deltagere og misjonsledere.
I år var det også flere yngre som deltok på M28 enn tidligere.

-De unge utgjorde ca. en tredjedel av konferansedeltakerne i år, og det synes vi var bra. Men neste år vil vi forsterke fokuset på de yngre i enda større grad, der vi blant annet håper å nå enda bredere ut til bibelskoler, legger Glenn Tønnessen til.

-Hensikten er å skape et momentum på vegne av de unådde. Og dette momentum skaper en misjonssynergi som er med og løfter Unådd fokuset til øverste hylle i kristen Norge. Nå blir hovedoppgaven fremover å videreføre dette inn i kirken og menighetene og til fotfolket.

–Så tenker jeg at det at vi gjør det sammen er mer enn historisk, det er også profetisk for den tid vi lever i. Det er ufattelig stort at vi kan gjøre dette sammen, fremhever han.

Unge med misjonskall
Flere av de yngre som deltok på konferansen gav utrykk både for nød for de unådde og en stor hunger etter selv å bidra til misjonsbefalingen. Som representant for Troens Bevis, var det spesielt hyggelig å oppleve at flere av deltagerne hadde hatt tilknytning til Sarons Dal.

GÅ UT MISJON: Simon Lundgren (t.h.) sammen med ektepar Ellen og David Thorell. De føler alle på et sterkt misjonskall og er engasjert i Gå ut Misjonens svenske avdeling.  (Foto: privat)

 

Simon Lundgren (25) hadde sine barneår i Sarons Dal mens hans far, Richard Lundgren, var lærer på Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt. Nå er han med og fronter deres egen Gå ut misjon. Han reiser selv ut og har kampanjer blant unådde folkegrupper. Han var også med og ledet lovsangen under konferansen.

-Jeg er så takknemlig over å få være med på M28! Det er noe helt spesielt når så mange organisasjoner står sammen om oppdraget. Atmosfæren var helt spesiell. For meg personlig ble det et fornyet fokus på unådde folkegrupper, og det var helt spesielt å se så mange unge gi sitt liv til misjon!

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM: Ellen Beate Willoch var en av 24 elever fra Gå ut senteret i Trondheim som deltok på konferansen. (Foto: Bente R. Thakre)

 

Ellen Beate Willoch (21) kunne fortelle at de var 24 elever på konferansen fra Gå ut senteret i Trondheim. Nå holdt de på å forberede seg til fire og en halv måneds praksis i utlandet.
– Derfor var det veldig relevant for meg å kunne delta på en workshop på konferansen om hinduismen. Det var helt topp!

I tillegg var det 16 unge fra UiO basen på Skjærgårdsheimen på Flekkerøya i Kristiansand.
De kunne fortelle at det var både spennende og inspirerende å høre vitnesbyrdene til dem med fartstid og erfaring fra misjonsfeltene.

-Etter jul skal vi på en to måneders outreach, så jeg føler at det vi hører forbereder oss litt på det vi kan møte når vi selv er ute, fortalte Thommas (21).

-Jeg har hatt misjonskall siden jeg var 15-20 år. Nå vil jeg gjerne lære mer så jeg kan oppdage hva slags rolle jeg kan ha i misjonsarbeidet videre.

M28:  31 misjonsorganisasjoner deltok på M28 konfernanse. Mange fikk vist frem flott arbeid blant forskjellige målgrupper.   (Foto: Bente R. Thakre)

 

Skifte
Det kom frem under konferansen at det er nettopp dette spørsmålet om fordeling av oppgaver og ansvar som er nøkkelen til et skifte som skjer ute i flere misjonsfelt. Flere av talerne fortalte at fra å være fulltidsmisjonærer som ofret store deler av livet sitt ute på misjonsmarken, er oppgavene i større grad fordelt på annet vis. Ustabile regimer, krig og korona har gjort behovet for innfødte evangelister enda mer tydelig.

Fokus på muslimer
Flere av talerne under konferansen hadde fokus på verdens muslimer. Det gjaldt også den internasjonale direktør i Frontiers, sveitseren Erwin Wälchli. Han har bodd og virket i flere muslimske land. Her trakk han spesielt frem misforholdet mellom investering av misjonsresurssene kontra de reelle behov.

Kun 1 av 30 misjonærer drar til Unådde, resten går til nådde folkegrupper som har kapasitet til å reprodusere evangeliet selv. Det vil si at de har mer enn 2 % evangeliske kristne, eller 5 % hvis vi også regner med katolske og ortodokse kristne. Han påpekte også at hver dag fødes det 90 000 barn innenfor disse unådde folkegruppene, mens de fleste misjonsorganisasjoner ikke har en strategi for å nå disse barna.

OVERRASKENDE TALL:   Deltagerne på konferansen fikk blant annet høre at kun 1 av 30 misjonærer på verdensbasis drar til Unådde områder.  (Foto: Bente R. Thakre)

 

Talende statistikker
Marta fra UiO delte også fra den muslimske verden. Hun gikk gjennom islamsk historie, og viste hvordan det var først i 1930-årene at islam begynte å spre seg med rekordfart. Dersom veksten av islam og kristendommen fortsetter i samme hastighet som de har nå, vil islam gå forbi kristendommen i størrelse innen 2050. (kilde: PEW research)

-Men dette kan endres, sa hun.

-90 prosent av verdens unådde folkegrupper bor i den muslimske verden. Men bare 1-2 prosent av kristne ressurser er fokusert på å nå den muslimske verden i dag. I tillegg jobber 70 prosent av misjonærer i det som regnes som nådde områder. 19,4 prosent fokuserer på det vi kaller uevangeliserte områder. Kun 3 prosent eller mindre fokuserer på unådde områder. Så vi må begynne å tenke nytt.

Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis, var blant annet med og ledet en nettverkssamling. Han sier seg enig i dette.

-Det er misjonshistorie at vi er kommet sammen. Samtidig ser vi også at misjonsgeneralene har grått hår. Vi trenger å involvere unge mennesker i mye større grad, da over 2,6 milliarder av verdens befolkning er under 20 år. De er fremtiden, og de må få høre evangeliet. Det er også et stort fokus for Troens Bevis.

NETTVERKSGRUPPE: Rune Edvardsen fra Troens Bevis ledet en nettverksgruppe. Der ble deltagerne oppmuntret til misjon i hverdagen. (Foto: Bente R. Thakre)

 

Kilde: Troens Bevis bladet, desember 2021.

Her kan du støtte Troens Bevis sitt misjonsarbeid med en gave

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter