Fjerne kyster

Da misjonsoppdraget førts kom, var Norge en «fjern kyst» ved jordens ender. Det tok 1000 år for evangeliet å  nå kysten vår. Men det er fremdeles store områder og grupper som aldri har fått høre evangeliet. Misjonsorganisasjonen Troens Bevis Verdens Evangelisering trengs som aldri før. Derfor står vi sammen om ut utbre evangeliet like til jordens ender.

«Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Matt 24, 14.

Det er vanlig å bruke uttrykkene «fjerne kyster» og «jordens ender» om misjonsoppdragets yttergrenser. Hvis man står i Jerusalem, hvor Jesus først ga oppdraget til sine disipler, er Norge et slikt sted. Det tok også tusen år før evangeliet nådde «de fjerne kyster» her nord.

Vi har mottatt evangeliet og vår historie viser at Norge har vært et av de store misjonsland som har sendt misjonærer ut og satt store spor i misjonens tjeneste. Men fortsatt langs «de fjerne kyster» finnes det mange folkeslag som enda ikke har fått høre evangeliet. Disse folkeslag er vårt ansvar i dag.

Mange religioner vil oppleve store utfordringer i framtiden når ungdommen vokser opp og blir selvstendiggjorte og ønsker å tenke selv rundt de store spørsmål. Disse unge menneskene vil ikke nødvendigvis følge i fedrenes fotspor, men tenke og handle selv.

Det er da vi må være på plass med evangeliet om Jesus Kristus. For Jesus har noe å gi mennesker uansett livssituasjon. Religionene vil tape sitt grep på menneskene. Det ligger i den universale tidsånden. Man godtar ikke urettferdighet og religiøs styring av menneskene lenger. Derfor vil sannsynligvis uro skake land og folk i framtiden og regimer vil falle.

Framtiden er svært spennende. Lyset vil alltid være sterkere enn mørke. «Alle folkeslag fra fjerne kyster skal komme og tilbe Ham, hvert fra sitt sted.» Ordene er hentet fra en av profetene i Bibelen.

Misjonsorganisasjonen Troens Bevis Verdens Evangelisering trengs som aldri før. Derfor står vi sammen om ut utbre evangeliet like til jordens ender.

For å repetere noen av resultatene fra fjoråret: Hele 61 840 personer sa ja til Jesus. Nesten 10 000 mennesker ble døpt. Det var 78 610 nye elever på Introkurset. Nye kirker og husgrupper var til sammen over 10 000. Dette er jo enestående!

Arbeidet fortsetter med uforminsket styrke. Spennende ting ligger foran!

Takk for dine forbønner og støtte!

Kilde:  Troens Bevis bladet for november 2021.

Du kan være med og støtte misjon med en gave i dag.
Da får enda flere anledning til å høre evangeliet og få oppfølging fra Troens Bevis sine innfødte evangelister.

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter