Zoé Kristiansen: Oppdragstakeren

Evangelist og leirprest for undgdom utfordret folk til å innvie sine liv til det store oppdraget med å vinne verden for Jesus. Fra talen til Zoé Kristiansen 09.07.21 under Sommerstevnet.

-Stevnets tema: «Et større oppdrag» har vi også hatt på Youth Planet. For å forstå det større oppdraget er det veldig viktig å bli kjent med «Oppdragsgiveren», som er Gud.

-Det er to ting som gjør at jeg kan stå her på plattformen i dag: For det første bønnene til min mor og bestemor. Bønner for meg og min familie. Jeg står her i dag fordi folk har bedt for meg mange ganger. Det andre er at jeg fikk se et lys som skinte så utrolig stort, og jeg så en sannhet dypt inn i øynene. Dette ville jeg oppleve mer av.

-Vi har en kraftstasjon som er Guds nåde, en ufortjent gave som vi har fått fra Gud, og som vi kan nyte godt av. Innfor det store oppdraget står vi alle på lik linje, og har det samme utgangspunktet i Gud. Derfor er jeg frimodig i dag om de valgene livet med Gud fører med seg, forkynte Zoe Kristiansen inspirerende til unge og voksne fredags kveld.

Forvaltere av Guds nåde
-Tilgivelse er et valg. Jeg kan enten fortsette å gjøre som jeg vil og bli tilgitt av Gud, eller være bevisst på hvordan vi forvalter, tar vare på og bruker det vi har fått. Bibelen snakker om hvordan vi forvalter Guds nåde. Når jeg hører dette begrepet, hører jeg ordet valg.

-En del unge er litt utålmodige i sin unge alder. De vil gjerne ha alle livets aspekter forvandlet med en gang. Men Bibelen taler om det å være virksom og det å være uvirksom, fortsatte Zoe, og leste fra 2PETER 1:5-8, om hvordan vi alle med all iver må la troen vise seg i et rett liv med innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet, Gudsfrykt, søskenkjærlighet og til sist: kjærlighet til alle.

-Her skriver Peter til kristne som kjenner Jesus, og som kanskje føler seg uvirksomme. Men hvis alt det ovenfor nevnte fins i oss, og får vokse, skal vi verken være uvirksomme eller ufruktbare, understrekte Zoe.

-Peter sier her at det også fins kristne som ikke er så virksomme. Han sier ikke det for å fordømme noen, men at vi velger om våre liv skal være virksomme og bære frukt. Det er disse valgene vi kan være med og ta.

Gjøre viktige valg i livet
-Jeg kan ikke si hvilke valg du skal ta, men kanskje inspirere deg til å ta den samtalen med Gud om hvilke valg du skal gjøre. Jeg har alltid hatt lyst til å være en plantedame, som får planter til å vokse og gro. Mange kristne skjønner ikke hvorfor de ikke vokser og ser resultater av kristenlivet.

-Vi har alle en helt unik plass i oppdraget, men det er så viktig å ta vare på livet. Det er lett for unge å gi etter for gruppepress, selv om de unge vet at det blir feil. Noen må ta et større oppgjør med en livssituasjon de har kommet opp i. Men hvis jeg vil være med på det store oppdraget, er det noen valg jeg bare må ta, framholdt Zoe.

Et liv i Ånden
-GAL 5:22 beskriver Åndens frukt. Livet og vandringen i Ånden er de rette omstendighetene for å være virksom for Gud. Lengselen etter å utgjøre en forskjell, bli bedre kjent med Gud og vise det til andre.

-Som oppdragstaker må vi ta ansvar for våre egne liv. Oppdragsgiveren er bare god og tar deg slik som du er. Han gir deg flere og flere sjanser. Det er fantastisk å møte helhjertede mennesker som virkelig har gjort noe med livene sine, og som smitter over på menneskene rundt seg, sa Zoe Kristiansen avslutningsvis, og utfordret folk til ikke bare å innvie sine liv til en kristen aktivitet eller virksomhet, men virkelig å gi sine liv til det store oppdraget med å vinne verden for Jesus.

De fleste talene under Sommerstevnet kan sees på tbve.no/sommerstevnet og Troens Bevis sin Facebook side. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter