Digital «Hybrid-bibel» presenteres for første gang under sommerstevnet i Sarons Dal

Bibelen er ikke gitt oss for å øke vår kunnskap, men for å forandre våre liv, sier Sten Sørensen, som har vært sentral i arbeidet for den digitale hybrid-studiebibelen som nå er klar for utgivelse.

av Harald Mydland

-Arbeidet med den nye studiebibelen i norsk utgave, har vært meget inspirerende. Jeg er veldig glad for at vi nå kan presentere et så fantastisk verktøy til bibellesere i alle aldre, sier Sten Sørensen.
Studiebibelen presenteres under årets sommerstevne i Sarons Dal. Sammen med gode bidragsytere har Sten arbeidet med prosjektet i tre og et halvt år.

Hovedredaksjonen har bestått av Leif Kåre Lysåker – prosjektledelse og konseptutvikling, Sten Sørensen – initiativtaker og skrivende redaktør, Leif S. Jacobsen – hovedansvar for teologisk gjennomgåelse, Lise Katrine Baller – forlagsredaktør og Kjersti Briså Daoud – forlagsredaktør.

50 ulike norske bidragsytere med tillit
-Under sommerstevnet i Sarons Dal for fire år siden, syslet jeg med tanken om å utgi en norsk studiebibel. Jeg gikk til Svein Andersen, forlagssjef på Hermon Forlag, og sa: «Skal vi utgi en norsk studiebibel kun med norske bidragsyter.»

«God ide», svarte Svein, og dermed var vi i gang. Jeg jobbet videre med planene og var med og laget skisse. 50 ulike bidragsytere fra bredden av norsk kristenliv står bak denne utgivelsen. Dette er folk med tillit. Hver av dem har fått ansvaret for ei eller flere av bøkene i Bibelen, eller gitt særskilte bibelkommentarer, sier en entusiastisk Sten Sørensen, som dermed er på markedet med nok en bibel.
Som mange vil huske utgav Sten, sammen med kona Elsbeth, Hverdagsbibelen Pluss på Hermon Forlag i 2018, etter 10 års omfattende arbeid. En meget populær bibelutgave!

700 filmer i tillegg til papirutgaven
-Det spesielle med denne studiebibelen er at den er en «hybrid-studiebibel», sier Sten. I tillegg til papirutgaven har vi laget hele 700 kortfilmer. Appen til disse kan lastes ned på din mobiltelefon.
-Vi har benyttet moderne QR-koder. Disse kan lagre et stort antall såkalte alfanumeriske tegn. Når du legger mobiltelefonen over dette tegnet, kan du spille av den filmen som er knyttet til denne spesielle boka eller skriftstedet i Bibelen. Meget finurlig!

-Studiebibelen skulle etter planen ha kommet ut i 2020, men koronapandemien gjorde at lanseringen måtte forskyves. På det tidspunktet hadde vi 400 filmer. Nå, ett år senere, har vi 700, og dermed et langt mer fyldig digitalt tilbud.

Omslag av den nye digitale studiebibelen.

 

Skreddersydd for den yngre generasjonen
-Disse artige digitale innslagene gjør studiebibelen svært interessant for ungdommer, som jo er opptatt av multimedia. De kan lese den skriftlige delen, og i tillegg se så mange filmer de vil. Bibelen er meget leservennlig og tidsaktuell.

-Folk er veldig begeistret så langt. Studiebibelen har fått et flott, moderne design. Vi har store forventninger og gleder oss til å høre folks reaksjoner.

Leif Kåre Lysåker er mannen bak filmene. Han har gode digitale ferdigheter og har reist land og strand rundt og gjort opptakene. En film gir levende kommentarer til et viktig vers i Bibelen, en annen beskriver innledningen til en av bibelens bøker, dens innhold og hovedbudskap, og hvordan den kan anvendes praktisk i våre liv.

Unik studiebibel for vår tid
-Jeg har ikke hørt om noe lignende studiebibel i Europa. Trolig er vi i ferd med å lansere et pionerarbeid som kanskje ingen før har tenkt ut, sier Sten.

-Vi lever i en tid der behovet for å fylle seg med Guds ord er aktuelt som aldri før. Misjon er kirkens vesen og vår identitet. Derfor er det viktig å presentere bibelutgaver som kan fange folks oppmerksomhet, og øke lysten til å lære Bibelen bedre å kjenne.

-Personlig har jeg sett de utslitte biblene til Aril Edvardsen. Vi vet alle hvilket hjerte og kjennskap han hadde til Guds ord, og hvordan dette preget hele hans liv og tjeneste. Få mennesker har hatt et så nært og levende forhold til Bibelen som Aril Edvardsen. Hans bibelglede har inspirert meg, medgir Sten.

Det er nesten utrolig, Sten Sørensen har aldri hatt en vanlig jobb. Han har vært pastor og heltidsarbeidet i Guds rike siden han var 21 år. Det sier han er nåde over nåde!

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter