14 kom til tro mandag kveld

Det var 14 personer som viste ved håndsopprekkelse at de ønsket å ta imot Jesus som sin frelser.

-Det som også var spesielt, er at det var ikke bare unge, men godt voksne mennesker, sier Hans Martin Skagestad etter møte, tydelig grepet av det han var vitne til.

Under tittelen «Innhøstningen kan ikke vente, holdt han fokus på det viktige arbeidet de innfødte evangelistene gjør ute i feltene. Han trakk frem flere eksempler fra Mali og Burkina Faso, der han selv har hatt en rekke kampanjer de siste årene.

Hans Martin snakket også om den store åndelige lengselen han ser gang etter gang i vanlige mennesker, både ute i misjonsfeltene og i Norge. Han kunne fortelle om liv som er blitt totalt forandret, og evangelister som  risikerer alt for å gå inn i farlige felt som er herjet av terrorister for å formidle Guds kjærlighet.

Du kan se talen til Hans Martin Skagestad mandag kveld på Troens Bevis sin Facebook side og nettside.

Se livesendingen her

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter