Et større oppdrag: Jesus inviterer til stevne

Visste du at selv på Jesus tid var det Stevner?

 

Det har vært sommerstevner i landet vårt siden jeg var barn. Man har reist
fra nord til sør for å bli inspirert og oppbygget. Men hvor kommer egentlige
ordet stevne fra? Er det noe nymotens fra vår tid?

Nei, slett ikke. Jesus inviterte faktisk sine disipler til stevnemøte. La oss lese:
«Så dro de elleve disiplene av sted til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde
satt dem stevne. Matt 28, 16.

Jesus kalte dem til stevnemøte. La meg først definere ordet «stevne»: Det
betyr utfra grunnteksten å avtale et bestemt sted der man treffes på et
bestemt tidspunkt. Jesus hadde avtalt et bestemt sted til et bestemt
tidspunkt – derfor møtte disiplene Jesus på fjellet. Vi har også stevne her i
Sarons Dal – på et bestemt sted, og det bestemte tidspunktet er 3. – 18. juli.

Jesus framstår som Herre
Den oppstandne og levende Jesus trådte fram for disiplene. Så hørte de
ordene: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord.» Når Jesu innbyr til
stevnemøte vil hovedfokus være at han vil vise oss sin makt.
Hans
oppstandelse vitner om hans makt over døden og dødskreftene. Døden
kunne ikke holde på ham. Jesus har seiret over synd og død.

Jesus er personen med fullmakter fra Gud. I sin bønn til sin Far sier Jesus.
”Du har gitt meg makt over alt som heter menneske, for at jeg skal gi evig liv
til alle som du har gitt meg. Dette er det evige liv at de kjenner deg, den
eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus Kristus.” Joh 17, 2-3.

Det er viktig å fokusere på Jesu allmakt. Altfor mange fokuserer på egen og
andres svakheter og feil. Det hjelper lite. Vil du oppleve en enda bedre dag –
fokuser heller på Jesus, hans kraft og nåde! Stevnemøte med Jesus skal ha
fokus på ham, og hva han er i stand til å gjøre.

Jesus framstår som lærer
Jesus taler om opplæring i sitt ord, og om å gjøre disipler. Disippel høres
kanskje litt gammelmodig ut. I vår tid ville vi vel heller kalle det elev eller
lærling.

Hva dreier det seg om? Når Jesus inviterer oss til stevnemøte, er det fordi
han vil undervise oss om hva som er hans vilje. Han vil gi oss kunnskap, så
vi kan vandre på Herrens veier.

Jesus er vårt forbilde. Da han vandret på jord, gikk hans etterfølgere
sammen med ham, og så hvordan han møtte andre mennesker både de
vennligsinnede og de vanskelige.
Han bøyde seg ned og bar andre menneskers byrder. Han var villig til å inkludere de som var satt utenfor.
Jesus vil at vi skal lære å gjøre alt det han har sagt oss.
Den Hellig Ånd skal hjelpe oss og minne oss om alt dette. Jesus kaller oss både til være hans
etterfølgere, og sørge for å hjelpe flere mennesker til å følge Jesus.

Jesus utfordrer til misjon
«Gå ut å gjør alle mennesker til disipler.» Misjonsbefalingen står det som
overskrift over dette avsnittet, og er et av de mest sentrale avsnitt i Bibelen.
Disse Jesus-ord er gjengitt i ulik form i alle evangeliene og Apostlenes
gjerninger. Dette er en hovedsak for Guds menighet.

La meg inspirere deg med noe av det Troens Bevis gjør: I løpet av Troens
Bevis Verdens Evangeliserings sin historie fra starten av i 1960 og fram til
nå, har rundt 35.000 innfødte evangelister fått sitt underhold gjennom vår
virksomhet. Dette er jo enestående!

Nevner jeg et par tall bare for året 2020, så gikk 78.610 elever på New Life
School sitt introkurs. Av dem tok 40.229 imot Jesus som sin frelser. Det
betyr at daglig får vi 215 nye elever. Fra 1960 og til nå har over 7 millioner
tatt brevkurset. Tenk hva dette har betydd at de har fått høre at Gud elsker
dem!!! Vi har i dag rundt 1200 nasjonale evangelister som er stadig på
farten med frelsesbudskapet!

Jesu stevnemøte utfordrer oss til misjon! Årets stevnemotto er: «Et større
oppdrag». Vi takker Gud for det som har vært, samtidig som vi ser framover
mot nye seirer!

Jesu løfte til disiplene
«Og se, jeg er med dere alle dager.» Det betyr gode dager og vanskelige
dager. Jesus er med oss. Han som har all makt. Jesus vil gjerne ha
stevnemøte med oss. Du kan møte han på en fjellknaus, eller ved
strandbredden. Eller i hjemmet eller i bønnekroken din. Nå kan du møte
Jesus på sommerstevne i Sarons Dal.

Stevnemøte forbinder vi med noe kjærlighetsfullt og godt. Vi sier strålende:
«Jeg skal ha stevnemøte med kjæresten min!» For noen fantastiske stunder
der er!

Nå inviteres du herved til stevnemøte med Jesus!!

Stevnemøtet på fjellet i Galilea som vi har lest om i slutten av Matteus
evangelium, har satt dype spor i verdenshistorien! Må det kunne skje igjen!
Vår verden trenger Frelseren Jesus!
Amen!

Tale Søndag formiddag 4.7.2021 under Sommerstevenet i Sarons Dal.

Alle møtene under Stevnet 3.-18. juli blir streamet live  kl 11 og kl 19 over Troens Bevis sin Facebook side og på nett.

Se hele Stevneprogrammet her

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter