Gud gjør ikke forskjell på folk

Pinsen viser oss at Gud ikke gjør forskjell på folk, skriver Sten Sørensen.

Det er pinse, og hva passer bedre enn å understreke at Gud ikke gjør forskjell på folk. Det var dette som ble demonstrert da Den Hellige Ånd falt over alle som var samlet. Det var blant annet partere og medere, elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pantos, Asia, Egypt og Rom – alle talte om Guds underfulle gjerninger leser vi i Apostlenes gjerninger kapitel to.

Jeg leste en sak i Vårt Land om den nye lederen for Oasebevegelsen. Denne karismatiske fornyelsesbevegelsen innenfor Den norske kirke som har vært og er til stor velsignelse. Den nye lederen, Mette Boye vil gjøre det normalt å løfte armene mot Gud når man ber: «Det er ikke mer åndelig enn å gå på do», sier hun.

Jeg syns Mette Boye sier det så morsomt og så treffende. Vi kan gjøre opp tanker om hva som er åndelig. Det praktiske og naturlige er ofte det åndelige. I min barn- og ungdom ble de som talte i tunger beskrevet som de åndelige, mens de som ikke var åndsdøpt og talte i tunger, var mer annenrangs kristne.

Du er ikke mer åndelig om du ber og taler i tunger. Nådegavene er ikke fortjenestemedaljer over lang og tro tjeneste. Det er faktisk gaver gitt av ren nåde uten fortjeneste.

Det er flott det som står i Gal 3, 28: «Her er verken jøde eller greker, verken slave eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.»

Jødene trodde at Jesus og Evangeliet var kun for dem. Derfor er det så bra det Peter sier i Apg 10, 34 – 35: «I sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Men i hvert folkeslag blir hver den som frykter Ham og gjør rettferdighet, tatt imot av Ham.»

Nå har noen av de folkeslag som opplevde den første pinsen i Jerusalem sammen – krig. Det er så trist det som skjer i Israel og i Gaza. La oss be om fred og forsoning.

Pinsen viser oss at Gud ikke gjør forskjell på folk! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter