Evangeliet til unådde i Nepal: Vi vet aldri hva vi møter!

Sajan (29) er en av våre spennende evangelister. Han er en av dem som virkelig brenner for oppdraget Gud har gitt han.  Det oppdraget er å nå de unådde folkegruppene i Nepal med evangeliet.


Det var Sajan som i fjor ledet det første møte med Raute folket, som Glenn Tønnessen fra Troens Bevis fikk være med og bevitne. Rautefolket er Nepals siste nomadestamme. I fjor var det kun 149 personer igjen i stammen, for fem år siden var de 400. De dør av sult, sykdom og kulde. Etter flere besøk der stammen har fått praktisk hjelp med det de selv ønsker, som var nye telt, har den første personen i stammen tatt imot Jesus.

-Under korona tiltakene har det vært spesielt tøft for Rautefolket, og vi har bragt mat til dem flere ganger, forteller Sajan.

Sajan (t.v.) sammen med befolkningen i en landsby i Nepal.

 

Til vanlig er de 25 evangelister med støtte fra Troens Bevis som går ut med flere frivillige til 77 distrikt i Nepal. Der evangeliserer de og hjelper befolkningen. Også kommer de tilbake senere for oppfølging.

-Vi reiser gjerne 2-3 dager på motorsyklene før vi må gå de siste 2-5 timene på fjellstier, forteller han.

Flere områder er rasutsatt og deler av veiene kan være tatt av flom.

-Jeg tenker noen ganger at ett feilsteg, og neste stopp er himmelen, men jeg er ikke redd, ler han.

Evangelist teamet i Nepal har vært aktive med å bringe ut nødhjelp under korona krisen.

 

En annen folkegruppe han går til i Nepal er Baadi folket.
-Vi opplevde nylig at to fra denne Baadi stammen tok imot Jesus. Det var et gjennombrudd. De er veldig fattige, analfabeter og har veldig lite kunnskap. De lever av kurver som kvinnene fletter og selger på markedet. Men det tjener de veldig lite på. Det er det eneste håndverket de kan. Ellers er det prostitusjon som de lever av.

Baadi folket har spesielt store utfordringer. Det er 7000 av dem spredt utover høylandet i Nepal. De tilhører den laveste kasten, og kom fra India til Nepal på 1700- tallet. Det har vært praksis siden den tid at jentene må prostituere seg fra ung alder. Barna deres blir plaget fordi de er «farløse», og får ikke skolegang.

-Vi har hatt flere turer til dem i 2020, og vi skal blant annet hjelpe dem med en skole, forklarer Sajan.

-Men de er veldig sårbare, og vi trenger stor visdom og tålmodighet.

Fakta om Nepal:
Innbyggere: 30 millioner
Hoved religion: Hinduisme (81%)
Antall kristne: 1,3%
Unådde folkegrupper: 275 (96,5%)
Styresett: Demokratisk republikk
Nasjonalt dyr: Ku
Nasjonal blomst: Rhondodendrum
Nasjonal farge: Rød

 

Den tredje gruppen han går til er Mukta folket.
I mange generasjoner har de vært født som slavefolk. For få år siden fikk de friheten tilbake. Dessverre ble de tildelt et landområde som er svært karrig og holder dem i stor nød. Barna får ikke utdannelse, foreldrene mangler arbeid, og de har svært dårlige sanitære forhold i tillegg til å mangle det meste.

Evangelistteamene som besøker Mukta folket som er bosatt i flere distrikter, har utarbeidet en plan for å gi de grunnleggende helseopplæringsplan, tiltak for å gi dem rent vann fra nye brønner, lære dem om hygiene opplæring og hjelpe med utdannelse for barn og unge.

En av de 25 nepalske evangelistene bruker Introkurset som en døråpner i samtale med en hindu mann.

 

Som evangeliseringsredskap har de også med seg Introkurset. Dersom det finnes en lokal menighet i nærområdene er strategien alltid å kontakte pastoren og prøve å få til et samarbeid. Sammen med han og menigheten kan de bruke Introkurset som et redskap til å nå ut til dem som ikke kommer på møtene i nabolaget.

-Slik blir vi ofte invitert inn i hus og til små samlinger. Noen blir sinte på oss og jager oss bort, men mange er takknemlige og blir sterkt grepet når de får høre evangeliet og hvordan Gud elsker dem, forklarer han.

Korona-tiden har vært krevende for evangelistene, da de ikke har hatt mulighet til å bevege seg like fritt som før.

-Men vi får lov til å bringe nødhjelp, og vi hjelper også nærområdene våre med praktiske ting. De er gjerne villig til å samles i små grupper der vi underviser dem ut i fra Introkurset Det Nye Liv, som ofte fører til at flere etterhvert tar imot troen på Jesus.

De kristne i Nepal øker med 5,3 prosent i året. I forhold øker Norge med 1% prosent. (kilde: Joshua project).

 

Sajan er ivrig når han forteller, og det er tydelig at han er begeistret for det han får være med på. Han har tatt en master i sosiologi for å få større kulturforståelse og hvordan de best kan tilnærme seg og hjelpe de forskjellige folkegruppene i distriktene. I tillegg har han lært seg 300(!) bibelvers utenat så han alltid er beredt om noe skulle dukke opp.

– Nylig traff jeg en mor som hadde fått store blødninger. Jeg fikk henne til sykehuset. Men de kunne ikke hjelpe. Da fikk jeg be for henne, og hun ble helbredet. Men det største er at hun og mannen og hennes bror og tre søstre tok imot Jesus som deres frelser som følge av helbredelsen!

-Vi er helt avhengig av Gud ut når vi drar opp og ned fjellveiene. Vi vet aldri hva vi møter.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for november, 2020.

Motta et gratis abonnement på bladet her.

Bli med og nå de Unådde med en gave 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter