Bli mer lik Jesus!

-Kristennavnet forplikter! Vi må ha en kjærlighet som er villig til å gi alt for å tjene andre, sier Rune Edvardsen.

-Hele oppveksten har jeg slitt med dette begrepet, og jeg har hørt mange taler om dette emnet, som handler om det å bli mer lik Jesus, begynte Rune, og viste bilder av mennesker som står i tøffe livssituasjoner rundt omkring i verden, men som likevel prioriterer å leve ut Jesu kjærlighet i hverdagen.

-Evangeliet handler om det å vise kjærlighet til alle mennesker. Vi trenger ikke å ha alle ting på plass for å følge Ham, men vi må ha et villig hjerte, fortsatte Rune, og leste fra 1. Johannes brev 4:7-16 om Guds kjærlighet til alle mennesker, som får oss til å elske hverandre. Den ultimate kjærlighet fins i Gud, fordi Han er kjærlighet!

Rune fortsatte med å lese fra Jesu yppersteprestelige bønn i Johannes 17, der Jesus ber om at alle troende må være ett i Ham, for at verden skal tro.

Se Runes tale her

Kun kjærligheten kan forandre mennesker
-Kjærligheten må vi aldri glemme. Det er selve identiteten vår i troen på Jesus. Tjeneste er basert på kjærlighet, som for eksempel det å hjelpe de fattige. I denne kjærligheten fins det ikke frykt, fordi kjærligheten driver frykten ut.

-Mye forkynnelse handler om det å bli mer lik Jesus, men få kan si at de har oppnådd dette. Vi kommer vel heller aldri til å oppnå det helt og fullt, men det fantastiske er at Han bor i oss.

-Hvilken strategi hadde Jesus for sin tjeneste? Jo, kjærlighet, nåde, forsoning og tilgivelse. Kun kjærlighet kan ta livet av hatet og forandre mennesker. Jeg føler mange ganger at jeg har sviktet, men da kommer jeg tilbake til dette at jeg er elsket av Gud. Vi kommer ikke ut av Guds kjærlighet selv om det kan glippe for oss noen ganger.

Det var inderlig og oppriktig lovsang med familien Gulbrandsen.

 

Vi har ikke kamp mot andre mennesker
-Noen tror at det å bli mer lik Jesus er å stå opp tidlig om morgenen for å lese Bibelen og be, fortsatte Rune. Noen tror at det handler om å kunne be høyest i menigheten, eller å oppføre oss slik Jesus var mot fariseerne.

-Men vår kamp er mot makter og myndigheter, mot åndelige krefter. Vi har ikke kamp mot andre mennesker. Alle mennesker er elsket av Gud. Hva betegner en Jesuslik person. Jo, det er folk som gjør ting fordi de er drevet av Jesu kjærlighet, poengterte Rune.

-Vi predikanter har ikke mer å komme med enn andre. Hva slags mennesker kalte Jesus? Fiskere, vanlige mennesker. Han pekte ikke ut noen spesielle men helt vanlige mennesker som deg og meg. Følg Meg, sa Jesus og kalte oss til å være disipler, etterfølgere av Ham.

-Gud skapte menneskene i kjærlighet. Han er mer som en advokat for oss; Han er ikke ute etter å finne feil.

Sultkatastrofen verre enn Covid-19
-Det fins en enorm urettferdighet i verden i dag. Vi går rundt og venter på vaksine mot Covid- 19, men den største utfordringen i dag er sult. Vaksinen mot den er å løfte de fattige ut av fattigdommen, understrekte Rune.

-Gud vil ikke at millioner skal leve i fattigdom. Derfor bør vi kristne stå opp og vise at vi står på de fattiges side. Vi må ha både kjærlighet og vilje til å gi alt for å tjene de andre. Mennesker vil få øynene opp når vi står sammen i enhet for de fattige.

-Kjærlighetens bånd blant de kristne kan forvandle jorden. Kristennavnet forplikter! Gud har en flokk representanter som representerer Hans kjærlighet, som er den største kraft i universet.

Gud har ingen favoritter
-Jeg tror på en Gud som ikke har noen favoritter, men som er rettferdig overfor alle. Vi må se behovene rundt oss og ikke skyve ansvaret over på andre. Jesus vil dele sin kjærlighet med oss. Fred med Gud er det mest fantastiske som fins, og noe alle mennesker kan oppnå.

-8 millioner barn dør av sult hvert år. Jeg tror at Guds øyne gråter for disse barna. Vi bor i verdens beste land. Vår oppgave er å utgjøre en forskjell i verden. Er det ikke på tide å stå opp for rettferdigheten, avsluttet Rune, og ba til slutt en bønn om at vi alle må tennes i brann for å utbre Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse til alle mennesker i landet vårt.

Se også:

Historisk gjennombrukk i Goa

Arv støtter søråbare jenter i Egypt

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter