Arv støtter sårbare jenter i Egypt

Troens Bevis underholder 9 innfødte evangelister i Egypt som følge av Rune Edvardsens misjonstur til landet i 2019. De neste månedene vil en øremerket arv bli brukt til et hjelpeprosjekt for sårbare jenter og kvinner.

De ni evangelistene som Troens Bevis støtter i Egypt jobber til vanlig med evangeliseringstjeneste, kirkeplanting og oppfølging.

Men da Rune og Sølvi Edvardsen var i Egypt i 2019 fikk de se et arbeid som jobber for å hjelpe en av de mest sårbare gruppene i møte med 90 kvinner og jenter.

To dager i måneden samler to av de kvinnelige evangelistene 250-300 jenter mellom 15-25 år. En tredje dag har de ulike husgrupper hvor de reiser ut og har oppfølging på stedet.

-Disse dagene er for oppmuntring, råd, utdanning, og å bli kjent med andre troende for å kunne hjelpe dem med å komme ut av sin vanskelige situasjon i hverdagen. De tilbyr lunsj, en del av transportutgiftene og betaler stedets leie, forteller Ellen Foss, daglig leder for IE.

Denne tjenesten finner sted i Minya, et område av Egypt med mange fattige landsbyer. En høy andel av befolkningen mangler utdannelse, og mange kan ikke skrive eller lese. Det er også området med størst forfølgelse av kristne i landet, og gjentatte kidnappinger av kristne jenter for å krenke eller tvangskonvertere dem til islam. I tillegg er både muslimske og kristne jenter utsatt for seksuell trakassering, spesielt på arbeidsplassen.

Så langt har denne tjenesten hjulpet ca. 450 jenter til et bedre liv i 20 landsbyer.

-For å hjelpe evangelistene med dette viktige arbeidet, skal vi gå inn og støtte denne utadrettede virksomheten med en øremerket arv som vi fikk til Innfødte Evangelist misjonen. Det innebærer at vi nå har mulighet til å gi dem 700 dollar (ca. 7000 kr) i seks måneder fremover for å gi de større ressurser til å hjelpe disse jentene, forklarer Ellen Foss.

Det betyr at evangelistene kan gi litt økonomisk støtte til jenter som har ekstra behov. De redde jenter som konverterer til Islam av økonomiske årsaker. De kan også hjelpe familier med medisinske behov. I flere tilfeller tvinger slike behov jenter til å slutte på skolen så de kan begynne å jobbe og hjelpe familien med penger.
De vil også drive opplysningsarbeid for å beskytte jenter mot menneskesmugling og prostitusjon.

-Vi synes det er fantastisk at enkelte av våre givere ønsker å velsigne andre gjennom hele eller en del av sin arv. Som i dette tilfellet, frir det opp midler for oss til å hjelpe på områder der vi ellers ikke ville hatt mulighet. Slik gir det oss anledning til å investere fremtiden til andre, både åndelig og praktisk. Det går gjerne hånd i hånd, understreker lederen for IE avdelingen.

Les mer om testamentariske gaver her

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter