I Jesus Kristus er min framtid

-Når Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss er det fordi Han vet hvordan det går til slutt, sier Thomas Åleskjær, pastor i OKS, under sin tale på Sommerstevnet i Sarons Dal.

av Harald Mydland

Thomas startet sin preken med å uttale begeistring overfor Rune og Sølvi Edvardsen for deres modighet ved å arrangere årets sommerstevne i Sarons Dal, på tross av omstendighetene denne sommeren.
Hans egen forsamling, Oslo Kristne Senter, måtte stenge ned de vanlige gudstjenestene og gå ut online fra 15. mars, da koronakrisen gjorde sitt inntok i landet. Noen uker senere arrangerte de såkalt «drive in-gudstjeneste, hvor folk kom i biler og tok del i gudstjenesten. Thomas prekte med en masse biler foran seg.

Guds nærvær manifesterte seg
Møtet ble arrangert kl. 20 om kvelden i et «kaldt møkkavær», med mørke skyer og regn. Idet Thomas skulle til å preke brøt et «vanvittig» sterkt lys fram på hans venstre side. På hans høyre side dukker plutselig opp den klareste regnbuen du kan tenke deg.

-Vanligvis er ikke jeg blant dem som tolket alle ting åndelig nødvendigvis, men denne kvelden er jeg overbevist om at vi fikk en dokumentasjon på Guds nærvær. Dette gav oss en perfekt ramme for kvelden, fortalte Thomas begeistret, og viste filmklipp fra den særegne gudstjenesten denne marskvelden.

Thomas Åleskjær er hovedpastor i Oslo Kristne Senter, som har seks avdelinger i Norge med hovedbase på Kjeller, der OKS Romerikskirken ligger.

Guds skaperkraft er virksom i oss
Thomas tok utgangspunkt i Filipperbrevet 1:5-6, der Paulus understreker at Han som har begynt den gode gjerning i oss, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

-Denne hilsen fra Paulus er egentlig en referanse til Første Mosebok. Du finner fem av de samme ordene som fins i skapelsesberetningen: Han som har begynt den gode gjerning i oss vil fullføre den. Paulus sier her at den samme skaperkraften som var virksom i skapelsen, vil virke i oss slik at Guds planer vil bli virkeliggjort. Jeg skal oppsummere dette med tre naturfenomener; ropende stener, mørke skyer og en lysende regnbue, proklamerte Thomas.

Ropende stener
-Det fins en gjennomføringsevne hos Gud. Når Gud har en hensikt, så vil Hans gjennomføringskraft sørge for at Hans agenda vil bli virkeliggjort. Begrepet «ropende stener» er hentet fra historien da Jesus red inn i Jerusalem palmesøndag. Folket lovpriser og tilber Gud, mens fariseerne murrer.

-Da er det Jesus sier at om ikke disse lovpriser, så skal stenene rope (Lukas 19:40). Lovprisningen var profetert og forutsagt. Det er som at når Gud har en agenda Han har bestemt seg for, så fins det en utrolig gjennombruddskraft, som sørger for at det kommer til å skje. Dette uavhengig av omstendighetene.

-Vi har sett noe av det samme i koronatiden. Kan vi ikke ha vanlige Gudstjenester i kirken, så gjør vi det på parkeringsplasser, i bibelgrupper eller digitalt. Det som er på Guds hjerte, kan ikke stanses, understrekte Thomas.

Han fortsatte med og leste fra Apostlenes Gjerninger kap. 27, om hvordan Paulus’ råd om ikke å seile på grunn av stormen utenfor Kreta ble avvist, men hvordan Gud deretter reddet hele mannskapet på 276 personer på mirakuløs vis.

Mørke skyer
-Gud er alfa og omega; Han er begynnelsen og enden. Din framtid er i Jesus Kristus. Uansett hva du har opplevd i fortiden, uansett hva du måtte bekymre deg for; uansett mismot, trøtthet, nederlag og skuffelser; din framtid er i Jesus Kristus.

-Det samme skjer med evangeliet. Når det forsøkes kneblet, finner det nye veier og går gjennom uansett. Gud vil fullføre sine planer!

-Mørke skyer kommer ofte sammen med regnbuen. Noen har opplevd dette i koronatiden i sin forretning, i familien eller i tjenesten. Du hadde håpet på store ting, men så kom de mørke skyene. Da kan vi få et teologisk problem og begynne å spørre: Hvorfor skjer dette meg? Jødene hadde for eksempel problemer med Jesus, fordi Han ikke var den Messias de trodde Han skulle være.

-Vi bruker noen ganger mye energi på å analysere årsaker, men Jesus sier: «Glem årsak!» I dette som skjer kan Guds herlighet bli åpenbart! Det fienden vil bruke til å skape frykt, vil Gud bruke til velsignelse.

En lysende regnbue
-Når Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss er det fordi Han kjenner utfallet; hvordan det går til slutt. Han er Alfa og Omega. Han er begynnelsen, men også slutten. Jeg kan ha tillit til framtiden fordi jeg kjenner Han er min framtid; Jesus Kristus.

-Uansett problem eller omstendigheter er Han vår framtid, avsluttet Thomas sin trosfriske tale mandags kveld.

Se talen her

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter