Egil Svartdahl: Smittende tro som vinner andre

-Skal du holde misjonsgløden og misjonsinteressen oppe der ute, må du ha evangeliseringsgløden oppe her hjemme, sier TV2-pastor Egil Svartdahl, som har ni sesonger bak seg med programserien: «Reisen hjem!»

av Harald Mydland

Egil Svartdahl begynte sin tankevekkende preken fredag 10.7, med å rose Rune og Sølvi Edvardsen og staben i Sarons Dal for satsningen på et utvidet sommerstevne, i en tid der mange har avlyst sine stevner.

Ikke all smitte er farlig
-Det er ikke all smitte som er farlig. I kveld har jeg tenkt å snakke om smittende tro. Da Paulus og Barnabas kom til Antiokia hadde de en slik smittende tro, som gjør at de snakker med folk om Jesus straks de kommer dit.

-Den talen Paulus fikk anledning til å holde hadde en slik utrolig smitteeffekt, at neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord (ApG 13:48). Spørsmålet er om vi har en smittende tro som har en positiv effekt på folk rundt oss.

-Fokuset i Sarons Dal er verdensevangelisering til steder langt borte. Kollekttalene er kanskje det viktigste som skjer her, fordi informasjonen og inspirasjonen handler om behovet for å nå de unådde. Skal du holde misjonsgløden og interessen oppe der ute, må du ha evangeliseringsgløden oppe her hjemme, framholdt Egil.

Et grunnlag for å dele tro
-Du kan ikke drive misjon ute med folk som egentlig ikke er interessert i at folk blir frelst. Du må ha et grunnlag for å dele tro. Lukas 15 er blitt kalt «evangeliet i evangeliene». I det kapitlet møter vi Guds hjerteslag og grunnen for all evangelisering både ute og hjemme.

-Jesus forteller tre lignelser; om mannen som hadde 100 sauer hvorav den ene ble borte, om det ene pengestykket som ble borte og den ene av de to brødrene som blir borte. Hver har samme poeng: Noe umistelig blir borte!

Alt ble gjort for å finne det umistelige, og da det ble funnet, ble det stor glede. Verdien av den ene er det store poenget til Jesus. Han sier: «På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om» (Lukas 15:10).

Den ukjente x
-Jesus fortalte disse lignelsene til fariseerne og de skriftlærde som kritiserte Ham. De kritiserte Ham fordi Han tok imot tollere og syndere og spiste sammen med dem. Det ligger en ukjent x i disse tre historiene.

-I de to første blir alt satt inn for å finne det som er kommet bort. Men den siste er annerledes. Det naturlige ville vært at den hjemmeværende broren hadde hatt nød for sin bror og ville dratt etter for å finne ham.

-Det er som at Jesus sier til fariseerne og de skriftlærde: «Dere har ikke løftet en finger. Dere gjør ingenting, fordi det ikke betyr noe for dere om folk blir frelst eller ikke!» Underforstått; Dere er som denne storebroren som ikke gjør noen ting.

-Men alle mennesker i verden skal vite at de har en storebror. Han gikk til Sin Far og sa: «Jeg tror ikke Jeg kan være her lenger! Jeg er så urolig for alle menneskene som er borte. Han gav avkall på Sitt eget og kom for å lete og finne det som var fortapt. Dette er grunnen for all evangelisering og misjon! Dette er grunnlaget hvorfor vi deler tro, poengterte Egil.

Hvorfor dele tro
-Noe som er positivt kan oppleves både positivt og negativt. Derfor er det noen som avviser budskapet på grunn av budbæreren. Noen sier at de ikke vil være som han eller henne. Andre sier at de ikke kan bli sånn som han eller henne.

-Fordi jeg ikke vil noen av delene, får jeg ikke gjort noe som helst. Men du kan rett og slett være deg selv. Det å følge Jesus innebærer at Han gjør oss til menneskefiskere. Vi er alle kalt til å være jordens salt, vitner og verdens lys.

-Det å bli frelst er for mange en «kjedereaksjon». Men hvilket ledd du er i den kjeden er ikke avgjørende. Det viktige er at du ser deg selv som et ledd i denne kjeden, for å vinne det som er blitt borte.

Vær deg selv
-En del får oppleve å be med noen til frelse, men mange kan være et ledd i prosessen med å hjelpe folk framover til å ta imot Jesus som frelser. Altfor mange har diskvalifisert seg selv, fordi de tenker at det å vinne mennesker, er noe andre driver med.

-Men du kan være deg selv og bruke den formen eller stilen som passer for deg, sa Egil, og avsluttet med å nevne seks ulike stiler eller former, slik at vi alle kan finne hva som passer for meg og min mennesketype.

Seks mennesketyper vi kan finne oss selv i
De seks mennesketypene er: Konfronterende, reflekterende, fortellende, sosialiserende, tjenende og inviterende. Vi kan gjerne være en blanding av flere disse. Da slipper vi å sammenligne oss med de andre.

Apostelen Peter er et eksempel på den konfronterende, tydelige, direkte, utfordrende. Dette ser vi pinsedag da Den hellige Ånd falt. Dette er de overbevisende korstogsevangelistene.

Paulus er et eksempel på den reflekterende, tenkende, som skjønte seg på de greske filosofene og møtte dem på hjemmebane.

Den blinde mannen som ble helbredet er et eksempel på den fortellende. Fariseerne hadde ikke sansen for fortellingen, fordi helbredelsen skjedde på feil dag. Mange reiser rundt og vitner om sine liv; den samme fortellingen, men slike vitnesbyrd er vanskelig å si imot.

Tolleren Levi er et eksempel på den sosialiserende og tjenende. Etter å ha møtt Jesus, inviterte han sine venner og holdt gjestebud for at de skulle møte Jesus. Dette er de sosiale, som inviterer sine venner og viser gjestfrihet. Dette er en form for godhet og barmhjertighetstjeneste som med fordel kan vekkes opp igjen i våre menigheter.

Den siste er den inviterende, som kvinnen ved Sykars brønn og Kornelius’, som inviterte venner og kjente for at de skulle møte Jesus.

-En undersøkelse gjengitt i avisen Dagen i 2013, konkluderte med at kun 2 % av Norges befolkning går jevnlig i Den norske kirke; litt flere hvis du tar med frikirkene. 76 % var medlemmer.

-Deretter ble spørsmålet stilt: Hvis du hadde blitt invitert; ville du da ha gått? 6 av 10 svarte ja. Det betyr at for hvert nei, hadde du fått to ja. Noen kan operere som skurtreskere, men for de fleste av oss vil det handle om å vinne én og én.

-Og selv store mengder består av én og én, avsluttet Egil, og utfordret oss alle til å finne vår plass i det viktige innhøstningsarbeidet med å vinne mennesker for evigheten.

 

Følg Egil Svardahls og de andre møtene fra Sommerstevnet på live streaming på Troens Bevis sin Facebook side.

 

Se hele Stevneprogrammet her

husk å melde det på møtene her:

Forhåndspåmelding her.

Om du trenger hjelp til påmelding ring 99207515.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter