Hvorfor tilgivelse?

Visste du at Gud tilgir på en sjokkerende måte? Under Sten Sørensens tale lørdag kveld kom det frem at tilgivelse er mest sannsynlig noe ganske annet enn det de fleste tror.

Under åpningshelgen av Sommerstevnet i år talte Sten Sørensen om Guds sjokkerende tilgivelse. Her kan du få med deg hovedpunktene. Men du kan også se talen på video her. Den er vel verdt å få med seg!

Har du noen gang sagt noe upassende, røpet en hemmelig eller overreagert i en situasjon? Det er vel ingen som går igjennom livet uten at man opplever noe slikt eller noe mye verre som legger seg som en knute i magen… man trenger tilgivelse.

Det er menneskelig.

Eller kanskje er du blitt utsatt for noe slikt og kjenner at du kanskje burde tilgi?

Fra tidenes morgen har det oppstått konflikter mellom mennesker Det å leve i en slik konflikt, kan gjøre vondt. Hvordan kan man håndtere dette?

Det er to måter å håndtere slikt:
• Etter rettferdighets-prinsippet
• Etter nåde-prinsippet

Rettferdighets prinsippet: «Øye for øye, tann for tann.» Du behandler meg dårlig, jeg behandler deg dårlig. Du påfører meg smerte, jeg påfører deg smerte. Du får av meg det du har gjort deg fortjent til.

Gandhi: «Hvis alle fulgte rettferdighetens prinsipp om «øye for øye» ville hele verden til slutt bli blind.»

Pastor Sten Sørensen taler om tilgivelse til forsamlingen under Sommerstevnet i Sarons Dal hallen.

Nåde-prinsippet: Nåde er noe Gud gir. Han gir meg noe jeg ikke har fortjent!
Men vi kan også gi hverandre nåde! De er ikke rettferdig – man går med på å strekke seg for hverandre. Når jeg gir deg nåde, gir jeg deg en gave du ikke har fortjent: Tilgivelse. Da skylder du meg ikke lenger noe.

Matt. 18,21-22

Tilgivelse er et av de mest sentrale ord i Bibelen.
Bibelens måte å snakke om tilgivelse på er helt annerledes enn slik vi vanligvis forstår tilgivelse. Tilgivelse oss mennesker i mellom kan være vanskelig. Det hender man føler man har rett til ikke å tilgi. Det kan hende det strir med rettsfølelsen – likevel er tilgivelse viktig både for den som tilgir og den som blir tilgitt.

I GT var det dødsstraff for visse ting. Det var dødsstraff for drap for et familiemedlem – også kalt blodhevn. Det var derfor revolusjonerende da de ti bud kom og blodhevn ble bannlyst. «Du skal ikke drepe.» Enda mer revolusjonerende da Jesus introduserte hvordan vi skulle behandle de som gjør oss vondt. Det handler om å strekke seg langt – for Jesus minner oss på at vi trenger tilgivelse – hver vår gang – og i hverfall når vi nærmer oss Gud vår skaper.

Tilgivelse er et nøkkelord i den kristne tro. Det er en forutsetning for hele vårt gudsforhold

Tre sider av tilgivelse:

For det første:
Gud tilgir på en sjokkerende måte.
Han tilgir og glemmer absolutt alt. Vi kan si jeg tilgir, men glemmer det aldri. Slik er det ikke med Gud. Han glemmer alt. Kommer vi til han og vender om, altså vender oss mot Kristus, så er vi fullstendig rene, fullstendig fri og kan leve i Hans ubetingede kjærlighet. Det blir ikke bedre enn det.

Han kastet alle mine synder bak sin rygg og husker dem aldri mer. Salme 103.

For det andre:
Tilgivelsen er raus. Vi som har fått grenseløs tilgivelse må ikke være smålige mot andre.
Hør hva Jesus sier: Matt: 18. 34-35.
Tilgivelse er ikke en gang et valg – Det er ikke et interessant filosofisk spørsmål. En kan ikke velge noe annet hvis du har valgt å følge Jesus. Det ene følger det andre.

Fader vår: «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.»
Tilgivelse setter oss fri.

For det tredje:
Tilgi deg selv. Det kan være det vanskeligste. Heer kan man be Gud om hjelp.
Husk at det er menneskelig å falle, men guddommelig å reise seg igjen.

Tilgi deg selv og gå videre. Du kan uansett ikke endre det som har skjedd. Dersom du klarer å tilgi deg selv, vil du kunne begrense skadene. Det er frihet og legedom i tilgivelsen. Jesus sa ofte: Vær fri, datter. Vær fri, sønn. Ta Jesu ord til deg!

Hva tilgivelse ikke er:
– Tilgivelse er ikke å minimalisere skaden som er påført oss.
– Tilgivelse er ikke å glatte over og unnskylde vedkommende.
– Tilgivelse betyr ikke at vedkommende ikke må gjøre opp for seg.
– En som gjør urett, har alltid ansvar for det han/hun har sagt eller gjort.

Å tilgi gjør noe med meg!! Tilgivelsen har en virkning!
Tilgivelsens kraft setter mennesker fri.
Da Jesus hang på korset, etter alt han hadde vært igjennom, så han utover flokken; fariseerne, de skriftlærde, bødlene, soldatene som var mest opptatt av å dele kappen hans, og sa «Far forlat dem, for de vet ikke hva de gjør».

Da Nelson Mandela ble valgt til president i Sør-Afrika etter 28 års fangenskap på Robben Island, inviterte han en rekke fremtredende statsledere til å feire begivenheten. En etter en ble de ropt opp og plassert ved bordene.
Til slutt var det bare en plass ledig, ved Mandelas høyre side. Til slutt ble også han ropt opp. Det var fangevokteren hans fra Robben Island. – Det er tilgivelse!

Tilgivelse er vanskelig. Vi får ikke dette til av oss selv. Nettopp derfor trenger vi Jesus og hans kjærlighet.
” Ja, men du vet ikke hvor dypt jeg er såret”. Nei, jeg vet ikke det. Men jeg vet at uten å ville tilgi, vil du aldri bli fri.

«Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre» Kol 3,13

Se hele talen fra 28.06.20 på  Troens Bevis sin Facebook side.

Her er møteoversikt over Stevnedagene frem til 19.06.20 Alle møtene blir streamet live. Det er best å melde deg på før du kommer, så går innsjekkingen raskere. Men du vil også få komme inn etter registrering ved inngangen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter