Samfunnet må varmes opp

Hvordan står det til med hjertevarmen? Les månedens leder av Rune Edvardsen.

 

Når der er minusgrader må det varme til for å få holde en normal kroppstemperatur.
Is er kjølig, og den må ha kulde for å overleve som is. Sola smelter de største snø fonner og breer. Det er en naturlov: Temperaturenes grader gjør noe med omgivelsene – både de kalde og de varme. Det gjelder også i samfunnet for øvrig!

Samfunnet viser seg å mangle varme. Samfunnet må varmes opp – om det skal være et godt sted å være. Hat og rasisme er kulde. Fordømmelse og fariseerriske holdninger skaper kulde og avstand. Pekefingre får en til å krympe seg – kulden slår imot en.

Varmen kommer fra kjærligheten. Da er det trist å lese at selv kjærligheten skal bli kald. Og vi som er så glad i å ha det godt og varmt! Vi som er verdensmestere i å fyre godt og lage varme hus – hvordan står det til med hjertevarmen? Hvilken temperatur har våre blikk når vi ser jordens mennesker både her hjemme og der ute?

Formidler vi den varme som kjærligheten gir? Den har en fantastisk virkning!
Den bryter ned hatet og frykten. Den er med å forme vårt samfunn og vår kultur! Den førere til inkludering og skaper hjerterelasjoner mellom mennesker. Men det finnes kalde understrømmer. Så varmen dominerer ikke av seg selv – det må vi velge å jobbe for!
.
Tror du på kjærligheten som en varmekilder i våre samfunn? Vil du være med å skru opp varmen? Tror du at lyset er sterkere enn mørket? At varme er sterkere enn kulde?

Jesus varmet opp samfunnet der han gikk fram. Hans tilstedeværelse hadde virkning på mange av de kjølige hjertene! Vil du bli mer lik Jesus? Vil du følge Han i Hans fotspor? Jesus er Gud og Han er kjærlighet!

Jesus lagde ikke sår – Han helbredet dem. Jesus skjøv ikke folk unna, men sa heller: Kom til meg! Jesus nørte ikke opp under hat, men mante til selvransakelse og spurte: Ser du ikke splinten…? I Kristus er det heller ikke forskjell på menneskers verdi: I Kristus er det ikke snakk om mann eller kvinne, trell eller fri, jøde eller greker.
Kjønn, sosial status eller nasjonalitet – vi er ALLE like verdifulle og høyt elsket!

Jeg vil heller møte Jesus enn meg selv når tingene er vanskelig. Men jeg har et inderlig ønske om at våre gudsliv skal føre til et varmere samfunn!

SKRU OPP VARMEN! HA JESUS SOM FORBILDE I MØTE MED MENNESKER!

Det kan bli en god sommer!

Velkommen til Sarons Dal!

Se hele Stevne programmet her

Påmelding til møter under Sommerstevnet 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter