Bønn til vår FAR!

FAR er det ene ordet som skiller kristendommen fra enhver annen religion.FAR er ordet som forvandler religion til relasjon, skriver redaktør Sten Sørensen i mådedens leder.

Bønnelivet blir annerledes når bønnen er rettet til en kjærlig og omsorgsfull FAR. Tenk om vi ber til en Gud som er humørsyk og lunefull. En som er streng og som straffer oss når vi ikke holder mål. Vi har en far som elsker oss mye mer enn den mest fantastisk jordiske faren gjør mot sine barn.

I Luk 11,1 spør disiplene Jesus: «Herre lær oss å be.» I neste vers svarer Jesus: «Når dere ber, skal dere si: «Vår FAR, Du som er i Himmelen.»

Jesus hadde selvsagt rett til å kalle Gud for FAR. Jesus brukte navnet FAR 175 ganger i vanlige samtaler når Han refererte til Gud. Det gir jo mening, for Jesus var Guds sønn. Se Joh 1,18 og 3,16.

Da Jesus ble døpt sa Gud Fader: «Dette er min Sønn, Den elskede, i Ham har jeg velbehag.» Matt 3,17.

Det bemerkelsesverdige er at Jesus gir den enkelte av oss retten til også å kalle Gud for vår FAR. Se Joh 1,12: «Den som tok imot Ham gav Han retten til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.»

Når du er i Kristus, er du elsket som Kristus. «Deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Kol 3,3.

Jesus sa: «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Joh 14,18.
Paulus sier: «Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: Abba FAR!»

I bønnen kommer vi fram for vår himmelske FAR. Vi gjør det i tillit og takknemlighet. Vi gjør det fordi vi har fulle rettigheter som Hans barn.

Når vi ber om noe som er etter Hans vilje, så har vi allerede fått bønnesvar.

Vær frimodig i bønnen. Legg fram det som ligger på ditt hjerte.

«Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!» Matt 7,11.

FAR er det ene ordet som skiller kristendommen fra enhver annen religion.
FAR er ordet som forvandler religion til relasjon.

Denne relasjonen kan vi alle ha med vår himmelske FAR!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2020.

Bli inspirert hver måned med nye misjonshistorier og oppmuntrende vitnesbyrd.

Få Troens Bevis bladet gratis i postkassa  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter