Du er elsket!

Det er mange som snakker ned seg selv.  Er det da nok å si at vi er gode nok?  Svaret er enda bedre enn det,  sier Sten Sørensen.

I en tid der mennesker sliter både med sitt åndelige og menneskelige selvbilde, er det godt å høre at man er god nok innfor Gud. Han elsker oss slik vi er. Det er mange som snakker ned seg selv. Man sammenligner seg med andre, og de andre blir mer åndelig enn en selv. Da er det befriende å høre at ingen ting kan vi gjøre i oss selv som gjør at Gud blir mer glad i oss.
Hverken mer bønn eller bibellesning endrer på min status innfor Gud. Han elsker oss betingelsesløst!

På grunn av Jesus er vi gode nok. Men uten det nye livet som frelsen gir, er vi slett ikke gode nok. Vi var fortapte i våre synder og overtredelser, sier Bibelen: «Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.» Ef 2, 3b-5.

Det er godt ment å si at vi er gode nok. Og det kan også hjelpe stressede mennesker at vi kan roe ned, for det vi gjør er stort sett godt nok. Det er godt å senke på kravene og kunne komme til «hvilens vann».

Men hva er vår identitet og verdi? Er det at vi er gode nok? NEI, VÅR VERDI LIGGER I AT VI ER ELSKET!

Jesus gikk ikke rundt og bare bekreftet folk. Han ønsket å forandre dem og gi dem nytt liv! Og her kommer evangeliets forvandlende kraft inn: Uansett hvordan vårt liv har vært, om vi har vært vellykket eller om livet har påført oss store sår – så er vi alle like mye elsket av Gud!

Mennesker kan gi oss opp og slutte å elske oss, men Guds kjærlighet er konstant og uforanderlig.

Den bortkomne sønnen som hadde rotet bort alle sine verdier i et utsvevende liv, ble møtt av en FAR som var på utkikk etter sin sønn og som elsket ham akkurat slik som han var! Det er evangeliets storhet!

Vi er elsket og Jesus ønsker å forvandle våre liv! Det er forresten bare Han som kan gjøre alle ting nye!

God nok? Både óg.

Du er elsket – det er helt sant!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for mai, 2020.

Bli inspirert hver måned med aktuelle innlegg,  misjonsnytt  og oppmuntrende vitnesbyrd.

Motta ett gratis abonnement av Troens Bevis bladet 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter