Betania Hauge i Dalane er nå en partnermenighet

Menigheten der Aril Edvardsen fikk sitt misjonskall, er nå blir partnermenighet!

Din livsgjerning skal være: «Verdensvid evangelisering til unådde folkeslag gjennom nasjonale kirker og nasjonale vitner»

Det er søndag 17 mars 1960 og unge Aril Edvardsen er i bønn i Hauge i Dalane ifm. en kallelse til vekkelsesmøter i pinsemenigheten Betania Hauge i Dalane, i Sokndal kommune lengst sør i Rogaland. Da får han visjonen som staker ut kursen og resten av livet for både egen tjeneste og for misjonsstiftelsen Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Søndag 16 februar, nesten på dagen 60 år etter, blir det offentliggjort at menigheten nå er en Troens Bevis partnermenighet.

Ny partnermenighet i Oppdal

Aril Edvardsen ble sterkt grepet av misjonskallet han fikk  under møtet i Betania i Hauge i Dalane. Her er han nummer tre fra høyre under et møte fra tidlig i 60’årene.

 

I denne anledning hadde både Kari, Rune og Sølvi Edvardsen sammen med undertegnede tatt den svingete turen for å delta på menighetens søndagsgudstjeneste. Turen går fra Kvinesdal via Flekkefjord, over fjell og nedi daler, langs kyststripen mot Nordsjøen.

Det er menighetens leder Bjørn Erik Egeland som kunngjør budskapet fra talerstolen i søndagsgudstjenesten i Betania. Han er personlig veldig glad for å kunne samarbeide tettere med Troens Bevis fremover.

Hvorfor valgte dere å bli en Troens Bevis partnermenighet?

-Betania har en lang historie med et sterkt misjonsengasjement og har sendt ut flere misjonærer herfra. Vi har stor respekt for Troens Bevis sitt misjonsarbeid og har gjennom mange år hatt et nært forhold til arbeidet i Sarons Dal.

Mange i menigheten er partnere i Troens Bevis og ivrige deltakere på Sommerstevnene. Vi er derfor veldig glad for at vi nå kan formalisere dette og blir partnere for å utbre evangeliet gjennom lokale misjonærer, Introkurset (som nå også fins på app) og de andre redskapene som Troens Bevis bruker for å nå verden med de gode nyhetene.

Vi har stor respekt for måten Rune har tatt arbeidet videre på.

Hva tenker du om at det er 60 år siden Aril fikk sin visjon om misjon til alle folkeslag i den menighet som du nå leder?

-Det var jo spesielt å gå inn som partnermenighet 60 år etter at Aril fikk visjonen i Sokndal. I møtet i dag fortalte Kari Edvardsen om tiden i Sokndal for 60 år siden. Det var flott å høre om det hun hadde opplevd i Betania.

Jeg tenker at denne tiden er en viktig del av menighetens historie som har preget oss og vårt misjonsengasjement.

Selv om striden rundt Aril i Pinsebevegelsen også preget vår menighet på 80- og 90-tallet, har det alltid vært mange som stod med i Troens Bevis sitt arbeid.

Det er veldig flott at vi i 2020, 60 år etter at Aril fikk visjonen, ser at Troens Bevis vokser og stadig når ut til nye områder.

Filadelfia Kristiansand er blitt partnemenighet

Hvordan når Betania Hauge i Dalane ut til folket i bygda i dag?

-Vi har et stort arbeid blant barn og unge som når ut i bygda. Mange som ikke tilhører menigheten kommer til barnemøtene og sender sine barn til ulike aktiviteter i Betania.

Ungdomsmøtene om lørdagene samler 70-80 ungdommer i trygge og rusfrie omgivelser. Vi har et internasjonalt arbeid der vi samarbeider med kommunen om et tilbud for innflyttere og asylsøkere.

Vi har kafe-møter, kalt «Rett på sak», med kjente foredragsholdere og artister. Dette er kvelder for å bygge relasjoner og senke terskelen for kirkefremmede.

Videre er det «Vi over 60» som samler 120-150 eldre mennesker fra bygda, også her mange som ikke er vant med å komme til Betania.

Gjennom menighetens mangfoldige sang og musikkliv når vi også ut til bygda på flere arenaer. Det er etablert et voksende godhetsarbeid, «Hjerte for Sokndal», med utdeling av matkasser og kontakt med ensomme og trengende mennesker i bygda vår.

Ikke minst legger vi vekt på at våre ukentlige gudstjenester, konserter osv. er åpne og aktuelle for hele bygda. Vi ser stadig nye ansikter i våre samlinger, noe som er med å oppfylle vår visjon om å gjøre Jesus kjent for alle mennesker.

Troens Bevis er takknemlig for alle partnermenigheter, men det er spesielt flott at menigheten i Hauge i Dalane blir med oss på laget.

Det var jo der det hele startet.

Velkommen til alle som ønsker å bli en Troens Bevis partnermenighet slik som Betania Hauge i Dalane.

Slik blir du en partnermenighet 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter