Filadelfia Kristiansand er blitt partnermenighet

-Filadelfia Kristiansand er en foregangsmenighet som virkelig har lykkes med å være godt synlig i byen sin og å nå ut til mennesker. Vi er veldig takknemlig for menigheten har valgt å bli en Troens Bevis partnermenighet, sier Glenn Tønnessen, administrativ leder for Troens Bevis.

Menighetens hovedpastorer er Wiggo Skagestad, Øyvind Valvik og Thor-Harald Evenstad. Vi har fått førstnevnte til å svare på noen spørsmål:

Hvorfor har dere bestemt dere for å bli partnermenighet med Troens Bevis?

-Siden starten i Sarons Dal har mange av våre medlemmer på ulike måter hatt et engasjement i Troens Bevis sin misjonsvirksomhet, ikke minst det årlige sommerstevnet.
Dette er en av grunnene til at det var på høy tid at vi endelig har kunnet ta steget fullt ut og bli partnermenighet til Troens Bevis.

Blant mye som dere gjør for byen har dere nylig bygd Q42, et eksemplarbygg i Kristiansand sentrum. Hvordan har veien vært for å gjøre Jesus så synlig i byen?

-Vi er veldig bevisst på at vår menighet i dag er hva den er på grunn av at vi har fått nåde til å stå på skuldrene til de som har gått foran oss.
19. januar feirer vi menighetens 100 års jubileum. Summen av alle de som har tjent foran oss er det som gjør oss til det vi som menighet er i dag.
Bygget er viktig da det sier noe om at Gud bruker hvem Han vil til hva Han vil. Vi er bevisst på at det ikke handler om bygget. Dette er bare et verktøy til å nå ut til mennesker i vår by med evangeliet. I så måte har bygget den funksjonen at det er med på å gjøre Jesus synlig i vår by, og hjelper oss definitivt til å nå mennesker og kulturer vi tidligere ikke hadde tilgang til.

Filadelfia menigheten kan i år feire 100-års jubileum i Kristiansand.

 

Hva gjør dere for å nå flere mennesker med evangeliet i Kristiansand?

-Vi er en generasjonsmenighet med mange virkegrener og med mange mennesker som på sine områder har et stort engasjement. Bønn og Gudsnærvær er viktig å være bevisst på, det finnes ingen annen vei. Vi kan ikke administrere eller organisere oss til dette. Samfunnet med Jesus gir mer enn alle menneskelige svar.

Ut ifra dette samfunnet med Jesus så tror jeg det handler om å bygge en kultur der hver enkelt er oppriktig engasjert og interessert i de menneskene vi snakker om å vinne for Jesus. Sannheten er at dersom vi i det hele tatt vil gjøre det, da må vi først selv ha vunnet Ham.

Ut fra dette ståsted så ønsker vi å legge til rette for et sosialt entreprenørskap, som for vår del handler om rusomsorg, flyktninger, fattige og vanskeligstilte. Vi trenger forkynnelse og vi trenger lovsangen, men sannheten er at det er ikke talene eller lovsangen som har gitt oss inngangen til byens hjerte. Det er menighetens sosiale engasjement som har åpnet de dørene for oss.

Hva betyr et partnerskap med Troens Bevis for Filadelfia Kristiansand?

Jeg tror at det for framtiden vil gi oss nye og utvidede muligheter i vårt misjonsengasjement, der Troens Bevis sitt arbeid mot de unådde blir en videre del av vår 100 års historie.
Det å kunne kombinere våre tidligere misjonsforpliktelser, sammen med kampanjer og innfødte evangelister inn mot unådde folkeslag, vil vitalisere oss og skape et større og utvidet misjonsfokus og engasjement.

Kilde: Troens Bevis bladet for februar, 2019.

Du og din menighet kan engasjere dere i et misjonsarbeid som er langt større enn det dere noen gang har drømt om.

Se hvordan din menighet kan bli en partnermenighet av Troens Bevis Verdens Evangelisering.  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter