Menneskeskapte problemer?

Er avkristning og tilbakegang menneskeskapt? Er vi disipler som har sovnet på post, eller har Gud mistet taket,spør Rune Edvardsen.

Jeg undres – hvilke røster er det som høres og hva er vårt budskap? Har vi et kritisk budskap eller preges vi av nåde og kjærlighet? Det er lett å skylde på andre istedenfor å evaluere seg selv.

Sekularisering angriper det som er ekte. Teori kan angripes med annen teori. Det er mange som er kulturelle kristne og som driver en slags miljøkristendom.

For mange år siden i vår del av verden var det verken leger eller vår tids teknologi. Kommunikasjonen var ikke som i dag. Men Vesten hadde vekkelse. Misjonærer reiste til fremmede strøk. Vesten hadde misjonsinitiativ. Vekst preget kirkene. Bønn, tro og vitnesbyrd var det sentrale.

Nå går befolkningen ned og de fleste livsstilsykdommer befinner seg på vårt kontinent. Frykten er størst hos de som har det best. Er det velstand som forsvares fremfor allemannsretten Gud har gitt mennesket til å høre evangeliet?

ER DET GUD SOM HAR REDUSERT STYRKEN PÅ SIN VILJE OG KRAFT?

Nei, dette er menneskeskapt! Omtrent 90 % av alle som blir troende er fra andre steder enn Vesten. Flere muslimer enn vestlige blir frelst i dag.

Hvordan kan dette skje? Er trykket på Guds kraft endret? Har kallet til vestens folk blitt mindre viktig?

NEI, VÅR TILBAKEGANG ER MENNESKESKAPT.

Tenk på disse mine tanker og se hva du vil gjøre med dem.

Hvis vi gjør ting rett nå, så har vi store resultater ved utgangen av 2020. Vi må ha målrettet fokus på nye mennesker. Det er jo hensikten med våre liv. Vi trenger flere «angrepsspillere» som er resultatorienterte.

Hva er våre beste redskap? Det er kjærligheten. Å være tiltrekkende og vennlige. Og ikke minst være tilgjengelige.

VI TRENGER EN KULTURENDRING. Vi troende må være med å skape rom for at alle kan bli frelst.

MENNESKESKAPT I GUDS BILDE!

Kilde: Troens Bevis bladet mars, 2020. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter