Den dyrebare tiden

Uansett hvilket yrke eller arbeid, hvilken skole eller studieretning vi har, uansett hvilken fase av livet vi er i, så er det noe som er felles for oss alle, sier Anne Christiansen.

Gud har gitt oss tiden. Timer, dager måneder og år. På Bibelens første blad leser vi at Herren satte de to lysene på himmelen, solen og månen, til å lyse på jorden, skille mellom dag og natt og være merker som fastsetter tidene.

I en av salmene i en bønn av Moses heter det: ”Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.” Tiden er en av de mest dyrebare ressurser vi har. Dyktighet i tidsforvaltning er derfor ettertraktet. Ett år er forbi, et tiår er tilbakelagt. Vi er i 2020 og et nytt tiår er påbegynt. Guds profetiske klokke tikker.

Hva kommer dette tiåret til å romme? Hvordan vil vår verden se ut i 2030?

Guds Ord oppfordrer oss ikke bare til å stanse opp og telle dagene. Herren vil at vi skal forstå oss på tidene. Bibelen løfter frem ”Jissakars sønner, som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre”. Jesus snakket til et folk som kunne tyde tegn de så på jorden og himmelen, som fortalte dem om det ville bli regn eller varme, men som ikke klarte å tyde tegnene i tiden de levde i.

Som troende er vi kalt til å forstå oss på tidene slik at vi vet hvordan vi skal leve i dem.

Tidene skifter med rekordfart, så mange ting er i endring og utvikling at det er krevende å følge med selv for den som virkelig ønsker det, men midt i det omskiftelige er det noe som står klippefast: Gud vil at hvert eneste menneske skal bli frelst og tro evangeliet om at han gav sin egen Sønn Jesus Kristus for at ingen skulle se fortapelse, men at alle skulle vinne evig liv.

I desember gikk evangelist Reinhardt Bonnke hjem til Herren. Bonnke ble 79 år gammel, og gjennom sine 79 år har han fått være med å se like mange millioner søke frelse. (!) Reinhardt var ikke i tvil om hvilke prioriteringer hans liv skulle ha. Han visste hva han hadde å gjøre. Evangeliet skulle forkynnes for så mange som mulig. Afrika skulle bli frelst!

Det finnes bare én Reinhardt Bonnke, og det finnes bare én Aril Edvardsen, men begge disse to sa det samme: De trodde at det de selv sto i var en forløper for det kommende generasjoner skulle få se. De visste at denne tiden fremfor alt er en innhøstningstid der millioner av mennesker vil ta imot Jesus Kristus som Herre og frelser.

Med dette perspektivet forstår vi at dagene må telles! Vi trenger visdom og innsikt for å bruke den dyrebare tiden rett. Hva er virkelig viktig? Uansett hvilket yrke eller arbeid, hvilken skole eller studieretning vi har, uansett hvilken fase av livet vi er i, så er det noe som er felles for oss alle: Vi er bærere av evangeliet overalt der vi er. La oss se til at tiden vi lever i får del i hva som virkelig er viktig.

-Anne Christiansen

 

Kilde: Troens Bevis bladet for 2020. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter