Grunnfjell av kraft og håp

I dag vil jeg dele en historie med deg om en ung kvinne som jeg beundrer på grunn av hennes mot og arbeidsvilje.

Rosette kom til Dina Senter i Goma for 8 år siden. Hun begynte som hjelper som 20-åring og viste snart et stort hjerte for de voldtatte barna der.

Da vi fikk problemer med en pastor som forsøkte å ødelegge hele Dina Senteret i 2012 og 2013 var hun den som reiste seg opp i mot urett og stod fast på tross av farer og ulemper. I denne perioden hadde hun giftet seg med David og fått en jente som fikk navnet etter Sølvi, kona mi.

Vi klarte gjennom mye kamp å få orden på situasjonen, slik du kan lese i Johan Christian Sandvands bok «Mamma hvem kan Hjelpe», utgitt på Hermon Forlag.

For 3 år siden fikk jeg en gledelig melding om at de hadde fått en datter til og ville jeg skulle gi henne navn. Jeg foreslo «Matahari» som betyr solens og lysets datter. De gav henne dette navnet.

Senere skulle det vise seg at Matahari lider av en sjelden sykdom som ikke legene finner ut av. Den lille jenta har mye smerter og er litt bevegelseshemmet. Flere sykehus i Kongo har forsøkt å hjelpe, men de finner ikke ut av det.

Etter kampen om Dina Senteret ble Rosette leder for Goma senteret og flyttet inn der med hele familien. De har 100 andre barn de tar hånd om sammen med sine egne. En dag håper jeg å kunne sende henne og Matahari til et sykehus et sted i verden som har samme kompetanse som det vi har tilgang til.

Når jeg er trett og føler på motløshet, tenker jeg på Rosette. I all motgang står hun der noen ganger med tårer og frykt, skjelvende og liten, men hun står.

Mine forbilder er ikke vinder som blåser eller trender som kommer. Nei, det er det som står når andre ting raser – som gir resultater. SLIK ER MIN GUD: GRUNNFJELL AV KRAFT OG HÅP, TRO OG NÅDE.

Du kan oppleve litt av hvert. Men det er bare det urokkelige som holder i disse tidene.

Rosette og andre mennesker som opplever harde tak, viser veien til JESUS.

Slik vil min oppmuntring til deg være i dag. Bygg på det urokkelige og evige. Verdiene som ikke kan rokkes av mennesker.

DENNE HØSTEN SKAL VELDIG MANGE LÆRE DENNE UROKKELIGE JESUS Å KJENNE GJENNOM DITT OG MITT ENGASJEMENT FOR MISJONEN.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for oktober, 2019.

Bli inspirert og styrket i din tro. Få misjonsbladet Troens Bevis gratis i postkassa hver måned. 

Da har du også et blad du lett kan gi videre eller en fin historie å begynne en dypere samtale rundt! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter