Gir barna vennskapsforhold til Jesus

Leirprester på KidzPlanet Hans Magne Lia og Kathrine Johnsen hjelper 10-13 åringene å oppdage og å oppleve Jesus.

Hva vil dere formidle til barna?

Hans Magne: – Jeg vil si det sentrale i troen. Hovedbudskapet er å hjelpe barn å få et vennskapsforhold til Jesus. Mange i denne alderen, 10-13 år, har en barnetro, men den blir gjerne satt litt på prøve i denne alderen. Da er det avgjørende å få oppleve Jesus, at han er deres personlige venn.

Kathrine: – Ja, å oppdage og oppleve Jesus, vil jeg si. Vi har fire tema, det er Jesus er vår venn, vår frelser, vårt forbilde og én som alle må få høre om. Ett tema vil gjennomsyre hele dagen, gjennom begge samlingene, sangene til lovsangsteamet og hva gruppelederne kan fokusere på.

Hva tenker dere er barnas behov i denne aldersgruppen?

Hans Magne: -Særlig de eldste barna begynner å stille spørsmål som de ikke har stilt ennå. Som for eksempel, lever virkelig Jesus? Vi får tilbakemeldinger fra foreldre som sier at barna har skjønt så mye mer, troen ble mer levende for dem etter å ha vært på Planeten. Og at troen ikke er noe de trenger å være flau over.

Kathrine: -Det er en spennende alder å jobbe med, både på trosfronten og identiteten deres. Min motivasjon er å motarbeide statistikken som viser at et enormt høyt antall barn faller fra før de er 20 år. Vi ønsker å bygge et mer solid fundament i barna som kan vare livet ut. Og når de er sammen med flere andre barn her, ser de jo at det er ikke bare jeg som tror på Jesus.

Hans Magne: -Vi ser at nesten alle kommer frem til forbønn på kveldsmøtene. Det var en gruppeleder som i går spurte ei unge jente som kom frem om hun kjente Jesus. «Nei, men nå har jeg tenkt at jeg kan bli kjent med han,» svarte hun. De er i en brytningsfase og blir pepret fra sosiale medier og annet hold om hvordan de skal være og se ut, så vi ønsker å få sådd inn andre verdier som Bibelen peker på, som at de har en enorm verdi i seg selv som ikke er betinget av opptreden eller utseende.

Har dere noen oppmuntrende ord til foreldre som kanskje opplever at barna detter av lasset etter hvert, og kanskje ikke er interessert i å være med på møter eller Planetene når de blir mer voksne tenåringer?

Kathrine: Alle barn havner i en brytningsfase. Det må vi som foreldre tåle. For noen er det lett å tro, for andre er det ikke så lett. Men vi må forstå at alle har sin egen reise. Barn og unge er individer som må få sin egen relasjon med Jesus. For noen er dette en reise som kan ta lang tid. Og koste mye av tro og bønn for foreldre og besteforeldre som ber. Men så må vi som foreldre tro at Jesus er stor nok til å bli med på de unges trosreise. Han detter ikke av lasset, og glemmer dem aldri!

Hans Magne: -Det er det nok en del foreldre som kjenner seg igjen i dette. Men jeg vil si, ikke mist motet! Det er utrolig mange som likevel har bevart troen. Mange kommer tilbake når de blir litt mere modne ungdommer. Det er som er blitt sådd går ikke tapt. Guds ord varer evig. Det kan dukke opp flere år senere i deres indre og kalle dem tilbake.

Kathrine: Også må jeg si at vi hver kveld har vi en gjest som forteller en misjonshistorie på Tweensmøte ute i Stålhallen. De er med på å skape en forventing om at de unge går en spennende fremtid i møte sammen med Jesus. Og at de kan være med på å gjøre en forskjell for andre!

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter