Hva ser du?

Guds rike har framgang og vekst fordi menn og kvinner drømmer gudgitte drømmer og tør å gå på dem.

Av Anne Gustavsen

Drømmer kan være så mangt. Mange drømmer egoistiske drømmer om drømmehuset eller drømmejobben. Jeg tenker på hva som kan skje om vi som Guds folk enda mer turte å gå på det vi ser, drømmer for livet, tjenesten og den kirken man er plantet i. En livsdrøm som ble definerende for dine neste 10-30 år. Tenk om de gode kristne fellesskapene våre kunne bli steder der slike drømmer skapes, justeres og frigjøres!

Jeg tenker ikke på hvilke som helst drømmer. For det å følge drømmen sin er ikke nødvendigvis noe som leder til lykke. Egoistiske drømmer for egen suksess, rikdom og kjendisstatus, blekner fort. Jeg mener store drømmer, som er inspirert og født av Gud. Drømmer som er i tråd med Guds Ord og Guds drømmer. Den typen drømmer som leder til handling og som blir styrende for dine valg og ditt fokus i livet!

Nelson Mandela sa: «En vinner er en drømmer som aldri gir opp!». Han tente en nasjon i brann, og berørte hele verden med sin drøm om en ikke-voldelig revolusjon for å avskaffe apartheid i Sør-Afrika. Martin Luther King jr. sa: «I have a dream!», og inspirerte hundretusener til å kjempe for afroamerikanernes rettigheter i Amerika. Hans liv og hans taler er blant våre mest kjente og inspirerende den dag i dag!

I Ordspråkene 29.18 står det: «Uten åpenbaring blir folket utstyrlig …», den engelske oversettelsen sier: «Without visions the people perish …».

Guds-inspirerte drømmer er derfor livsviktige, og med å gjøre våre liv og vår tjeneste for Gud til mer enn et pliktløp. Det blir brensel på bålet, som gjør at det også i tøffe sesonger blir verdt å holde ut, og til og med forsake annet, for at drømmen i hjertet skal gå i oppfyllelse.

Så hva drømmer du om, og hvem drømmer du for? Det er viktig å stille seg spørsmål rundt dette, for det vil stake ut kursen for livet ditt!

Kanskje du har feil drøm? Mange drømmer om rikdom, popularitet og makt. Det leie er at når denne typen drømmer har gått i oppfyllelse blir det ofte tomt. Man vet ikke hva man skal gjøre med det man har fått, for drømmen handlet kun om en selv. Man hadde kun drømt for de små tingene i livet, men ikke for det som virkelig betydde noe. Målet må være å ha drømmer for hele livet, og ikke minst å ha drømmer som er større enn en selv. Gudsinspirerte drømmer handler om hva man kan bety også for andre.

Eller er dine drømmer for små? Har frykten for press, for å mislykkes og for å få kritikk, satt en stopper for dine drømmer? Har det i så fall gjort at du ikke tør å drømme store drømmer lenger? Er det plass til Gud i dine drømmer, eller har de blitt så små at du ikke trenger Ham for at de skal gå i oppfyllelse?

Jeg lar meg stadig inspirere av Josef i Bibelen. Til tross for at han ble mobbet, misforstått, torturert og solgt som slave av sine brødre, på grunn av at de ikke likte drømmene hans og ble misunnelige, så holdt han fast på drømmen han hadde fått. Selv da han ble løyet på og kastet i fengsel, levde han livet sitt plettfritt og forbilledlig, fordi han ville være klar når drømmen en gang gikk i oppfyllelse.

Og en dag skjedde det. Den misforståtte drømmende tenåringen, ble Egypts befrier!

Når du har fått en gudsinspirert drøm må du også regne med å måtte kjempe hardt for å holde fast ved den. Når du tør å stikke deg frem å gå for drømmen må du regne med at ikke alle kommer til å stå på sidelinjen og applaudere. Det er en grunn til at Martin Luther King ble drept og at Nelson Mandela ble fengslet. Folk som drømmer stort er «farlige» for de som drømmer om det motsatte.

Ikke la deg begrense av din familie, venner eller andre som forteller deg at du ikke kan gjøre det Gud har kalt deg til. Drømmene Gud gir kan også gjøre at du må bryte med den kulturen som er i byen og bygden du kommer fra for at du skal kunne bety en forskjell.

Hold fast på drømmen i alle sesonger av livet. Tjen Gud uansett omstendigheter, kapasitet og livssituasjon. Bevar ditt hjerte også i disse periodene.

Josef måtte vente lenge og gå gjennom mye før han så drømmen sin gå i oppfyllelse. Å vente kan virke unødvendig og bortkastet. Men om du holder fast på drømmen vil Gud bruke ventetiden til å modne deg og din drøm. Gjennom ventetiden modnet for eksempel Gud Josef slik at hans drøm gikk fra å handle om at han skulle bli stor, til i stedet å handle om å redde andre.

La Den Hellige Ånd føde fram og fornye drømmer for deg personlig og for det fellesskapet du er en del av dette året. La oss tørre å følge drømmen og forstå at Han som har gitt oss drømmene om våre liv, også er mektig til å gi oss det vi trenger for å oppfylle dem!

Anne Gustavsen

Kilde: Troens Bevis bladet for april, 2019. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter