Må skjønne hvem Gud er

Har du noen gang reflektert over hvem Gud virkelig er?

For noen uker siden var jeg i Asia og møtte alle våre ledere der. En av dem kom med følgende setning:
«Without God our ministry could not stand a minute». Det han sa, kjentes så rett. Slik er det! Troen er den viktigste faktor i vårt virke. Gud talte og det skjedde. Vi må tale tro! Da vil det skje!

Du må skjønne hvem Gud er. Han er mye mer enn far, bror eller venn. Han er selveste Skaperen! Han skapte livet og alle atomer og molekyler. Der mørket var, skapte Han lys. Der ingenting fantes, skapte han alt. Deretter opprettholdes ALT ved Han. Oppi alt dette store og forunderlige tenkte Han på deg. Han la deg inn i sin skaperplan, for at Han skulle kunne ha felleskap med deg. Hvilken Gud!

Han har all makt i himmel og på jord. I tillegg til å lage galaksen vi er en del av, skapte Han himmel og hav, forsoning og rettferdiggjørelse. Da han skapte tilgivelse, startet en ny morgen i menneskehetens historie.

Menneskene ble skapt med DE mulighetene. Han skapte intelligens og innovasjon. Han ga oss kunnskap og utviklingsmuligheter. Med hjerne og hender kunne vi bygge og skape teknologi til å ferdes på vann og i luften. Vi oppdaget bølger for radio og tv signaler. Vi er kommet langt innen medisin og forskning.
Gud viste gjennom Jesus at Han maktet å seire over døden. Synd ble til tilgivelse. Galt til rett. Slik forsonte Den allmektige Gud og Skaper verden med seg selv – gjennom Jesus Kristus. Jesus er den eneste med makt til å utslette synder.

I Markus 1 leser vi at denne Gud sier: Følg meg!

Han som sjokkerte dem ved å komme gående på vannet sa også:
Se, jeg gjør alle ting nye!
Den som kommer til meg, skal jeg aldri støte bort!
Alle de som tar imot meg blir mine barn!
Legg hender på de syke!
Be og du skal få!
Gi og det skal deg gis!
Hedre far og mor!
Det er fullbrakt!

Du må skjønne hvem Gud er. Dette er den Gud som bor i oss og lever gjennom oss.
VÆR derfor frimodig og sterk. Guds rike bor i deg og meg. Verden skal bli frelst!
Det vil Han sørge for… også ved hjelp av deg og meg!

Kilde: Troens Bevis bladet for april 2019.

Hold deg oppdatert med siste nytt fra misjonsfronten, sterke vitnesbyrd og trosinspirerende artikler.

Få Troens Bevis bladet gratis i postkassa

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter