Troens Bevis

En gave som lever videre

Å skrive et testamente er å velge hvordan dine verdier kan leve videre etter at du har gått bort. Tilgodeser du Troens Bevis med deler av arven, gir du mennesker som aldri før har hørt evangeliet, muligheten til å velge Jesus og det evige livet.

Et testamente sikrer at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker. Familie og venner kommer alltid først, men det blir stadig vanligere at en del av arven går til gode formål.
Det er ikke dyrt eller vanskelig å skrive eller endre et testamente, og vi kan hjelpe deg dersom du ønsker det.

Les "Var som en mor for barna i Finnmark"

Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Avslutningen på din livsreise, kan bli en begynnelse for andre.

arnold-web

Troens Bevis får litt henvendelser fra personer som ønsker å skrive sitt testament. Under gir tidligere økonomileder Arnold Dragland noen gode råd om dette. Du kan også få gratis advokathjelp gjennom Troens Bevis.

Er det vanskelig å skrive et testament?
– Nei, det er veldig enkelt å skrive sitt testament. Men det må oppfylle noen få lovbestemte krav for å kunne være gyldig. Friheten til å bestemme hvordan verdiene blir fordelt i et testament kan for eksempel avhenge av om du har livsarvinger.

Hva skal til for at testamentet skal være gyldig?

  • Testamentet må være skriftlig og datert. Det må også tydelig fremgå at det virkelig er et testament.
  • Man kan skrive testamentet alene, men det må leses opp og undertegnes i nærvær av to utenforstående vitner.
  • Vitnene må være over 18 år, ikke umyndiggjort og undertegne samtidig.
  • Vitnene, eller personer som står dem nær kan ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må kunne bevitne at den som oppretter testamentet er ved full sans og samling og at vedkommende gjør det av egen fri vilje.

NB! Et gammelt testament er ikke lenger gyldig hvis du har skrevet et nytt testament.

Hvorfor er det lurt å skrive testament?
– De fleste av oss har noen verdier. Både bolig og innbo kan være verdifull arv. Testamentet sikrer at midlene etter deg tilfaller dem du ønsker. Et testament kan oppklare misforståelser og ikke minst forhindre strid blant dine kjære. Er du uten slekts-arvinger (dvs. barn, foreldre, søsken eller søskenbarn) og ikke skriver testament, vil alt tilfalle staten.
Hva kan jeg testamentere bort?
– Testamentariske gaver kan omfatte både kontanter, aksjer, fondsandeler, eiendommer, verdidokumenter og gjenstander med affeksjonsverdier.
Kan jeg testamentere til hvem som helst?
– Det avhenger om man har egne barn. Etter norsk lov skal barn motta 2/3 av arven eller maks én million. Deretter står du fritt til å disponere verdier i ditt testament.
Kan jeg testamentere bort deler av arven til Troens Bevis?
– Du kan velge å tilgodese Troens Bevis med en større eller mindre andel. Hver eneste gave er veldig velkommen og bidrar til å formidle budskapet om Jesus til unådde folkeslag. På den måten kan dine verdier leve videre.
Koster det noe å skrive testamente?
– Å skrive sitt testament koster ingenting.  Å få hjelp av advokat kan gjøre det enklere. Dersom Troens Bevis tilgodesees i ditt testamente vil vi ordne gratis advokathjelp til deg.
Hvor oppbevarer jeg testamentet?
– Testamentet må oppbevares på et trygt sted, gjerne hos tingretten der du bor. Da er du sikret at alle arvinger, inkludert Troens Bevis, blir kontaktet etter din bortgang.

Du kan finne svar på flere spørsmål på disse nettsidene: www.testament.no og www.arveoppgjor.no.

Jeg har tenkt på å testamentere til Troens Bevis. Hvem kontakter jeg?
– Du kan kontakte administrativ leder Glen Tønnessen på telefon 38357500, e-post [email protected] for en uforpliktende samtale. Han kan formidle kontakt til advokat. Du kan også sende brev til Troens Bevis v/Glenn Tønnessen, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.

 


 

aliceegeland-web
Alice ville at mest mulig skulle gå direkte ut til misjonen

Alice Egeland ga over 1 million kroner til Troens Bevis i sitt testamente.- Hun brukte lite på seg selv og ville at mest mulig skulle gå direkte ut til misjonen. Derfor valgte hun Troens Bevis, sier svigerinnen Anna Egeland.

Av Glenn Tønnessen

Da Alice Egeland døde i november, 91 år gammel, hadde hun i god tid i forveien skrevet sitt testamente. Pengene gikk til flere misjonsorganisasjoner. I overkant av 1 million gikk til Troens Bevis sitt arbeid.

Alice kommer opprinnelig fra Kvinesdal men flyttet via USA til Mandal i 1964 sammen med sin mann Sverre.
- Sverre var min eldste bror. Han døde i 1997. Alice var så opptatt av å høre på radio fra Sommer-stevnet i Sarons Dal. Hun var dårlig til bens og kunne ikke alltid være tilstede i Sarons Dal.

- Hvordan var Alice som person?
- Hun var veldig gjestfri og så var hun en kristen så lenge jeg har kjent henne. Både hun og mannen var alltid opptatt av misjon og at evangeliet skulle nå ut til mennesker, forteller svigerinnen.

- Alice valgte i 2010 å forandre sitt testamente slik at det også omfattet Troens Bevis?
- Hun ble så opptatt av at pengene ikke skulle gå til administrasjon slik hun hadde sett hos noen organisasjoner. Mest mulig måtte gå ut til misjonen! Hun synes at Troens Bevis drev et mer effektivt misjonsarbeid. Så derfor forandret hun sitt testamente.

- Hun var veldig opptatt av og ikke bruke penger på seg selv, og for all del ikke sløse. Hun brukte lite til å reise. Hun ville at hennes livsverk kan nå ut til nye mennesker og leve videre etter sin bortgang.

- Hva synes dere i familien om at hun testamenterte bort sin arv?
- Det var vi forberedt på og gjort kjent med og hadde pratet om. Vi synes at det var flott at hun valgte det.

 

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.