Troens Bevis

Bli partnermenighet

Som partnermenighet kan dere være med og drive deres del av arbeidet.

Du og din menighet kan drive misjonsarbeid, enten ved å støtte noe av arbeidet som organiseres, eller at dere overtar ansvaret fullt og helt. Eller vi kan samarbeide om ting på felter dere allerede er engasjert i.

Som partnermenighet kan dere besøke arbeidet dere er med på. For oss er det viktig at dere får et eierskap til det arbeidet dere er med og driver.

 «Når norske menigheter nå får en mulighet til å bli partnermenigheter til Troens Bevis er det en viktig hjelp til å kanalisere og utvide menighetens misjonsarbeid gjennom en organisasjon som har bevist at den skaper gode resultater. Jeg anbefaler denne ordningen på det varmeste.» - Egil Svartdahl

Som partnermenighet bestemmer dere selv hvor mye dere vil gi, og hvor sterkt dere vil involvere dere.

Dere vil få oppfølgingsmateriell, videoer og andre hjelpemidler. Dere vil få en fast kontaktperson i Troens Bevis, motta jevnlige rapporter fra arbeidet, og dere vil få tilbud om årlig besøk i menigheten fra en som kan rapportere og informere om prosjektene. Alt for at dere kan ha eierskap til det arbeidet dere driver.

Ta en uforpliktende samtale med Kai Johansen, som er ansvarlig for våre partnermenigheter.

[email protected]
(+47) 906 76 766 

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.