Asiakonferansen – disse er med og forandrer sørøst-Asia

Årets Asiakonferanse i Bangkok samlet ledere fra syv nasjoner som har sett titusener vunnet for Jesus det siste året.

Rune Edvardsen, som ledet og organiserte konferansen sammen med de lokale, er veldig tydelig på at det nå skal satses ungt.
-Hvor mange i dette lokalet ble frelst før fylte 25 år?

Nesten alle de godt 20 asiatiske hendene går i været før Rune fortsetter:

-70% av verdens befolkning kan være under 25 år. Mandatet ligger nå hovedsakelig i Asia og i Afrika. Det ligger hos dere!

Melodien er satt og de asiatiske feltlederne, som er støttet av Troens Bevis, fikk i tur og orden inspirere omkring deres arbeid for å vinne deres landsmenn for himmelen. Til sammen representerer disse syv nasjonene 3,2 milliarder innbyggere, der om lag halvparten er delvis unådd/unådd med evangeliet.

Jyoti Komanapalli leder arbeidet i India.

 

Stort oppdrag i  India
Jyoti Komanapalli overtok ledelsen for Manna Ministries i India for 8 år siden og er i dag den samarbeidspartner som Troens Bevis har jobbet lengst sammen med.
-Evangeliet har vært i India i 2000 år men offisielt er vi bare 2,5 % kristne. Realiteten kan være 10 %. Vi har et stort oppdrag i verdens nest mest folkerike nasjon.

Jyoti leder hundrevis av menigheter i gigantnasjonen India og er tydelig på at forfølgelsen og restriksjonene i landet øker, noe som også nylig bekreftes av organisasjonen Åpne Dører.
-På tross av dette jobber vi for fullt i 23 stater, snart 25, av Indias 29 stater. I tillegg til steder i Midt-Østen. Ingen skal stoppe oss!

I takt med Rune Edvardsens budskap vil Jyoti gå en ny vei i forhold til fokus på de unge.
-Jeg ønsker nå å investere inn i neste generasjons ledere. Jeg kan være en veileder for dem slik som jeg enda har min far (Ernest Komanapalli) ved min side.
-Jeg valgte ut 16 ungdommer og ba dem om å utforme sin plan om hvordan deres generasjon skal nås med evangeliet. Resultatet ble den største ungdomskonferanse som vi noen gang har hatt med 2400 deltakere!

Asiakonferansen samlet 20 av noen av de viktigste personene i sørøst-Asia under samme tak. Fra bordet øverst leder Rune Edvardsen konferansen.

 

«Jesu fotsoldater»
Feltleder Wunn* titulerer sitt arbeid som «Jesu Fotsoldater» med en krystallklar visjon om å nå ut til alle mennesker, hver husstand, med evangeliet. Han har nære slektninger i Kina som jobber i posisjoner for myndighetene. Dette har åpnet uante dører.
-Det har gitt våre 5000 fotsoldater, inkludert våre felles 70 innfødte evangelister, en unik mulighet til å gå til de mest unådde og fjerntliggende områdene i det enorme kommunistlandet, som påny opplever at forfølgelsen tiltar. Dette er områder som er vanskelig for andre å nå.
– Gjennom disse 5000 fotsoldatene har vi på noen år sett over 600.000 nye troende i Kina. Målet er 1 million. 10.000 har blitt frelst gjennom våre felles 70 innfødte evangelister bare i løpet av en 6 måneders periode!

Ut ifra 2.Tim.2.2 så lærer Wunn andre å jobbe under multiplikasjonsprinsippet. Trene ledere som igjen trener ledere. Han er heller ingen reddhare:
-Mine slektninger har gitt meg muligheten til å transportere 30.000 bibler inn Kina. Disse distribueres nå ut til fjerne områder i landet fra et hemmelig lager, avsluttet Wunn.

Inn imellom de innspirerende rapportene til feltlederne reiser Rune seg fra stolen sin og leder samlingen på en lett og avslappet måte.
-Vi er samlet her som en liten gruppe men sammen er vi med og forandrer Asia!

Ungdomsklubb i Nepal
En ung mann entrer podiet og griper mikrofonen. Ganesh Pariyar fra Nepal er ansatt av Troens Bevis som evangelist og musikklærer for å vinne mennesker i den hinduistiske nasjonen.
-I Pokhara driver vi Rockhouse som ble etablert etter en kampanje i byen. Hovedsakelig unge mennesker får her tilbud om gratis musikkopplæring samt noen andre aktiviteter. Vi forkynner evangeliet og studerer Introkurset sammen med dem. 24 studenter har forgående år bekjent at de har mottatt Jesus som sin frelser.

Mens Ganesh loser oss gjennom massevis av bilder og film på det store lerretet i hotellets konferansesal, legger han til at fem av disse unge nylig er døpt. Dåpsbildene av hver enkelt er beviset på det.
-I tillegg blir mennesker frelst på møter som samler 25-50 på lørdagskveldene. Disse blir disippelgjort i grupper. Og så driver vi barnemøter og husgrupper i hjemmene for foreldre av studentene.
-Det er så trist at mange barn i Pokhara lever på gaten uten håp. De sniffer lim og ruser seg. Vi gir dem førstehjelp, kjærlighet og arrangerer gatemøter. Vår visjon er å starte kirker på gaten og hjelpe dem videre i livet med utdanning.

Indra Kumar jobber i Nepal og er spesielt fokusert på å bruke Introkurset blant sine evangelister. Han har vært med på å starte 15 nye menigheter i 2018.
-Vi samler også ungdom og introduserer Introkurset for dem. I fjerne områder i vest-Nepal distribuerer vi hver måned grunnleggende medisiner for noen av de som trenger det. Disse følges opp med spørsmål om forbønn, samtidig som de introduseres for Introkurset.

Rune Edvardsen inspirerer Troens Bevis sine feltledere i Sørøst-Asia.

 

-Pakk ut Jesus
Etter flere vitnesbyrd og rapporter, som ikke er gjengitt her, var det Rune sin tur til å dele noe av sitt hjerte og sin visjon for misjonsarbeidet han leder.
-Vi har globalt 300 millioner nye troende de siste 10 år. Kun 10 % av disse kommer fra Vesten. Jesus kommer snart igjen, så vi må alle ta et steg frem og gi dem evangeliet. Pakk ut Jesus. Det er ikke generelt hardt og stengt. Vi lever i tider med så store muligheter. Det er flere muslimer i dag som blir frelst enn mennesker fra Vesten. Likevel finnes det bare 3 misjonærer for hver million muslimer.

Rune beretter ivrig at han nesten daglig leser misjonsbefalingen i Matteus kapittel 28, og nesten hver dag får noe nytt ut av teksten.
-Gud har kraften som du trenger. Det handler ikke om oss, men det handler om den tilgjengelige kraften. Samtidig er Gud avhengig av å overføre kraften til oss. Dette er et fantastisk samarbeid og alle mennesker er målet for dette fantastiske budskapet.

Rune Edvardsen (t.v.) og Hans Martin Skagestad (t.h.) sammen med Chit San Maun fra Myanmar.

 

Troens Bevis evangelist Hans Martin Skagestad, som også deltok på Asia-konferansen, delte inntrykk fra sine kampanjer i muslimske områder i Mali og Burkina Faso.
-Når du bare får ned «guarden» til en muslim så er mange av dem ikke vanskelige å nå med evangeliet. Gud vil gjøre store ting i Asia og Afrika. Gud vil møte en ny generasjon.

Sentrale personer frelst
Fire ledere fra Vietnam kunne også fortelle om oppmuntrende ting som skjer i dette landstrakte landet som har lidt så mye. Myndighetene i landet strammer inn og forfølgelsen øker ifl. nye rapporter fra Åpne Dører.
-Sentrale personer i landet har blitt frelst og åpner dører gjennom publisitet i nasjonal presse, bla. treneren for fotballandslaget, kunne feltleder Daniel Pham fortelle.
-Vi sender ut team til mange områder i flere av nabolandene, fortsatte Hoang Tran som jobber i tospann med feltleder Daniel Pham i Sør-Vietnam. Vi ser en ny bevegelse der Guds rike går frem etter lang tid med kommunistisk undertrykkelse.

Nord i Vietnam har Troens Bevis et misjonssamarbeid med Livets Ord som omfatter 30 innfødte evangelister.
-Visjonen er å nå alle 63 provinser og etablere strategiske sterke kirker i alle større byer kunne de to representantene fra nord fortelle. Vi har også planer for nabolandene, bla. Kina. Vi har et felles ansvar om å bringe evangeliet til alle områder.

*navnet er endret av sikkerhetsmessige grunner

Kilde: Troens Bevis bladet for Mars

Hold deg oppdatert med siste nytt fra misjonsfronten, sterke vitnesbyrd og trosinspirerende artikler.

Få Troens Bevis bladet gratis i postkassa

Du kan også være med å støtte misjonarbeidet i Sørøst-Asia med en gave i dag. 

VIPPS:TROENS BEVIS (#16212) SMS: TRO BELØP TIL 2377 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter