Jesus helbreder og frelser

Tempelpresten var plaget av en trolldomsånd. Da møtte hun Shova.

Møt den tidliger hindupresten Manmaya fra Nepal som ble helbredet:

Støtt en innfødt evangelist

Det er godt og varmt denne dagen, selv om det er vår i Darjeeling, distriktet som ligger inneklemt mellom fjellandene Nepal og Bhutan helt på nordspissen av India. I disse områder møtes verdens to mest folkerike nasjoner. Darjeeling Distrikt har nemlig i århundrer fungert som en dør fra India og inn i Kina via den berømte Silkeveien.
Øst i Darjeeling Distrikt, tett inntil den bhutanske grense, finner vi den lille landsbyen Compound, der 60-70 familier lever nokså upåvirket av den moderne verden.
For om lag 3 år siden fikk landsbyen Compound endelig sin egen kirke.

-Det var en hard begynnelse. Hele området er sterkt berørt av hinduismen. Folket tilba avguder, men jeg valgte å be helt til gjennombrudd kom. Mange mennesker kom til tro forteller den innfødte evangelisten Shova Chetri.

-Nå kommer det 11 familier til kirka. Vi når også vår nabolandsby, legger den rolige evangelisten til.

-Jeg ble selv sendt ut fra pastor Uttams menighet i nabolandsbyen etter å ha gjennomført noen måneder på bibelskolen i Mirik ved den nepalske grense. Hele min familie har kommet til tro på Jesus, smiler Shova.

Nevnte pastor Uttam, som også er en av Troens Bevis’ innfødte evangelister, kommer snart til:
– Flere evangelister er klar til å bli sendt ut til unådde områder. Jeg går daglig ut og evangeliserer og deler ofte ut 50-100 traktater før dagen er omme. Målet mitt er å døpe en person hver måned i vårt selvbygde dåpsbasseng utenfor kirka.

Pastor Uttam viser meg stolt det rommelige utendørs dåpsbassenget. Jeg får inntrykk av at det er i hyppig bruk.
-Shova står i en veldig flott tjeneste etter at hun ble sendt ut fra kirka vår til to harde hinduistiske landsbyer, legger pastoren til.

Snart tar Shova og Uttam meg med ut til et lite hinduistisk tempel. Den lille tempelplassen foran det lille gule murbygget er dekorert med en statue av ei hellig ku, som ligger vendt mot tempelinngangen.

-Ved dette templet tjente den hinduistisk tempelpresten Manmaya. Hun var plaget av en trolldomsånd som medførte at kroppen hennes skalv. For om lag ett år siden var vi flere fra kirka som fikk be for henne. Hun ble fri, helbredet og døpt. I tillegg ble både hennes sønn og datter frelst, forteller Shova.

Det er nå veldig nærliggende for meg å spørre om det er mulig å treffe denne tidligere tempelpresten. Turen fortsetter og etter en stund dukker det opp en enkel liten bolig. Her finner vi den eldre damen Manmaya.

-Jeg tjente daglig som prest i templet da jeg ble syk. Etter å ha prøvd heksedoktor tilkalte jeg Shova og menigheten for å be for meg. Da ble jeg helbredet fra smerte og tretthet. Nå går jeg trofast til kirken sammen med mine barn, smiler den tidligere tempelpresten.

Manmaya tidvis smiler og ler mens hun blir tolket av våre to innfødte evangelister.

-Enten jeg lever eller dør så tilhører jeg fra nå av kun Herren. For meg er det bare Jesus, avslutter Manmaya.

 

Du kan også være med  og støtte det fantastiske arbeidet som Troens Bevis sine innfødte evangelister gjør.  Det kan du gjøre enten gjennom en engangsgave, eller ved å støtte en evangelist fast som da blir din stedfortreder i misjonsfeltet.

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter