Tross utfordringer vinner evangeliet terreng i Malawi

De nasjonale misjonærene i Malawi kjemper mot aids-epidemien, malaria, ødeleggende uvær, overtro og heksedoktorer som kontrollerer andre gjennom frykt. Men tross store ufordringer opplever de at evangeliet om Kristus vinner terreng.

 

De nasjonale misjonærene i Malawi gjør en fabelaktig jobb mens de går fra landsby til landsby der evangeliet aldri har vært forkynt før. 

– Hver gang jeg forkynner evangeliet opplever jeg at folk tar imot Jesus, forteller Peter som er en av misjonærene. – I denne perioden har jeg både forkynt evangeliet til de unådde og undervist de troende. 15 personer tok imot Jesus i juli måned. På grunn av støtten fra dere (fra Troens Bevis) klarer vi å gjøre en veldig god jobb med å bringe ut evangeliet.

De har vært på steder hvor evangeliet aldri før har vært forkynt med team av misjonærer. Dører åpner seg for dem slik at de også får innpass i muslimske landsbyer der befolkningen gjerne vil høre om Jesus, som er en kjent figur fra Koranen.

Malawi er svært hardt angrepet av Hiv/Aids og også Malaria. Disse sykdommene resulterer i at hundreder dør daglig. – Derfor arbeider vi hardt, men vi trenger enda flere som kan bringe evangeliet ut til de unådde, skriver Peter.

Han forteller videre at de har ført opp 11 bønnehus av murstein. De er imidlertid tekket med halmtak som er et stort problem i dette området på grunn av det kraftige regnet de har.

I slutten av oktober hadde det innfødte misjonær teamet en stor konferanse der 40 personer ble døpt. Mange ble satt fri fra lidelser, andre ble fylt med Den hellige Ånd. Folk med forskjellige slags sykdommer ble bedt for til helbredelse.

Tradisjonelle danser og overtro
Teamet besøkte også et sted kalt Nanjiri. Der er folk bundet av tradisjonelle danser og overtro som får dem til å sove på kirkegårder. Stedet er ifølge dem selv sterkt påvirket av demoniske krefter.
De forteller at evangeliet om den levende Jesus konfronterte de onde maktene, slik det blir fortalt i bibelen. Folk skrek opp mens de onde åndene forlot dem.

– I to hele dager bad vi for folk og satte dem fri fra den ondes undertrykkelse, forteller George, også en av misjonærene.
Senere i september måned forkynte teamet evangeliet i en annen sterkt ”demonisert” by kalt Chiuzira. Der tror folk på juju (trylleformler), magiske amuletter og heksekraft.

– Det var ikke lett å evangelisere der fordi stedet var så sterkt påvirket av disse åndskrefter, men kraften i den oppstandne Kristus brøt gjennom mens vi forkynte evangeliet, sier George, men legger til at det fortsatt gjenstår et godt stykke arbeid langsmed de store innsjøene. – Den ondes makt må bli utfordret slik at folk kan bli satt fri. Takk Gud for at den Jesus vi forkynner er seiersherren!

Teamet fikk også forkynne evangeliet i en landsby som ligger langsmed hovedveien.

– Der forkynte vi evangeliet endog i en begravelse, og takk Gud: Folk tok imot Jesus.

På dette viset drar de 22 nasjonale misjonærene fra landsby til landsby og hus til hus. Når folk opplever at evangeliet er sterkt og virkekraftig vinner det terreng og nye etterfølgere. Mange som i årevis har vært kontrollert av tradisjonelle heksekunster og en intens frykt for onde ånder kommer  til tro når de ser at evangeliets kraft utfordrer både overtro og heksekunster. 

For å lese mer om nasjonale misjonærer kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter