Etterspurt evangeliseringsbok nå ferdig

På en internasjonal konferanse på Universitet i Oslo i 2004, ble Aril Edvardsen hedret som en banebryter av kjente teologer. De roste den måten han tar evangeliet til mennesker av andre religioner. Nå har han skrevet en bok om dette emnet, etter oppfordring fra flere av verdens kirkeledere.

 

Som svar på forespørsler fra flere av verdens kirkeledere og biskoper har Aril Edvardsen nettopp skrevet en bok kalt ”Brobygging”. Den forklarer hvordan man kommuniserer evangeliet til folk av andre religioner, et område der Edvardsen kan vise til svært gode resultater. Boken blir utgitt på norsk og engelsk, og vil i løpet av 2005 bli sendt gratis til tusener av Jesustroende over hele verden.

Hedret som banebryter
Flere kirkeledere og professorer av verdensformat, som talte på en internasjonal konferanse på Universitetet i Oslo i 2004, utropte Aril Edvardsen til en banebryter i måten han tar evangeliet til mennesker av andre religioner. Både Harvard-professor Dr. Harvey Cox og professor Berge Furre og Dr. teol. Oddbjørn Leirvik ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo kalte Edvardsen en banebryter på dette området.

Nå kontakter kirkeledere Aril Edvardsen, spesielt fra muslimske land. De ber ham komme og holde store predikantseminar for å undervise de nasjonale Jesustroende hvordan de skal bygge broer og åpne både dører og hjerter for evangeliet, på samme vis som Edvardsen har gjort andre steder.

Det er land i Midtøsten, Nord-Afrika, Kaukasus, Sentral-Asia, Pakistan og India som innstendige ber om Edvardsens undervisning.
Blant dem som har kontaktet Edvardsen er blant annet den afrikanske biskopen Silas Owiti. Han reiste personlig til Sarons Dal for å be Aril komme til landene i Øst-Afrika med sin undervisning som bryter ned kulturelle og religiøse fordommer.

Krever stor investering
Boken ”Brobygging” blir nå sendt ut gratis i et tusentalls opplag til de nasjonale på grasrotplanet. Troens Bevis tar seg aldri betalt for å hjelpe nasjonale, og investerer istedenfor millioner av kroner hvert år for at evangeliet kan komme ut til unådde områder.

I tillegg har Aril Edvardsen også satset på Norge, og har delt ut gratis flere hundre eksemplarer av boken: ”Tro og bevisstgjøring i det 21. århundre” i forbindelse med hans folkemøter. Dette prosjektet beløper seg til et par hundre tusen kroner.

Hvis du har lyst til å hjelpe Edvardsen og gi en gave til dette bokprosjektet, kan du gi en gave her. (Valg 1 under gi en gave).

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter