Menighetsplanting etter at 502 kom til tro i Sør-Sudan

Nå skjer det menighetsplanting i fire nye områder i Sør-Sudan etter at flere hundre kom til tro som følge av misjonsturer og skoleevangelisering i Juba.

Troens Bevis Verdens Evangelisering støtter i dag 16 innfødte evangelister i Sudan, og 12 av dem virker ut i fra Sør-Sudans nye hovedstad, Juba. Selv om mange i Sør-Sudan går under navnet kristne, praktiserer de fleste en blanding av stamme religioner og animisme.

Charles Marcello, som driver et utstrakt misjonsarbeid i Sør-Sudan, har hoved tilsyn for 12 av de innfødte evangelistene som får underhold fra Troens Bevis Verdens Evangelisering. Charles forteller at under en ungdomskonferanse der 122 elever fra fire forskjellige skoler kom sammen, var det 52 av elevene som tok imot troen på Jesus.

– En av dem var datteren til en kjent heksedoktor i distriktet, så det vil få store ringvirkninger, mener han.

Det drives også en bibelskole ut ifra senteret til Charles Marcello, og tidlig i høst sendte de ut fire team til Jalimo, Lowolo, Kajo-Keji og Liri.

– Da teamene kom tilbake var det som å høre fortellingene fra Lukas i Bibelen. Folk var blitt fri fra sine plager og de var blitt frelst. I alt 450 mennesker hadde gitt sine liv til Jesus. Nå blir nye kirker plantet i disse områdene, og vi takker alle som støtter oss og ber for oss, sier Charles Marcello.

Støtte av innfødte evangelister er en av Troens Bevis sine store virkegreiner. Les mer om våre innfødte evangelister her eller se videoen under.

 

Ønsker du å støtte en innfødt evangelist?

Ta kontakt eller gi en gave ved å klikke her.

Telefon: (+47) 38 35 75 00
Telefax: (+47) 38 35 75 01
E-post: [email protected]

Twitter: @troensbevis
Facebook: www.facebook.com/troensbevis

Adresse:
Troens Bevis Verdens Evangelisering
Sarons Dal
4480 Kvinesdal
Norway
{chronoforms}blipartner{/chronoforms} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter