Hva er en unådd folkegruppe?

Nesten halvparten av verdens 16,654 folkegrupper er fremdeles unådde. Utav dem er det 3400 grupper som også er helt uberørt av evangeliet. Det betyr at 2,85 milliarder, eller 41 prosent av verdens befolkning har til gode å få høre evangeliet! Ekstremt isolert fra resten av verden, teller A Che folket rundt 35 000 personer. De tilber forskjellige guder og tror at fordi de ikke kan kommunisere med Skaperen, kommer de heller ikke til himmelen.

De snakker med en helt spesiell dialekt innen deres folkegruppe og kan ikke lese eller skrive i den dominerende kulturen der de bor, noe som skaper en ekstra barriere mot kunnskap om evangeliet. A Che folket er en av rundt 3400 uberørte og unådde folkegrupper som ikke har direkte tilgang til evangeliet.

En rekke barrierer, fra geografiske til politiske, hindrer disse gruppene fra å bli nådd med evangeliet. Enkelte holder til i fjerntliggende strøk, slik som isolerte fjellområder der den eneste adkomst er flere dager til fots. Andre bor i ekstreme klimaer eller i fattige, overbefolkede byer. Andre barrierer er manglende politisk frihet, sensur av informasjon av nyheter og/eller religioner, eller omstendigheter der myndigheter, landsbyledere eller religiøse ledere frykter forandring og stenger fremmede ute.  

Også finnes det grupper som A Che som har lite resurser og ikke noe tilgang til evangeliet. Det finnes ikke menigheter eller bibler trykt på deres språk.

Troens Bevis sitt kall har alltid vært å ta evangeliet til verdens unådde befolkning. Gjennom innfødte evangelister, kampanjer, brevkurs oversatt til en rekke språk og satellitt-TV, når vi inn i områder og til folkegrupper som ellers ikke har adgang til evangeliet. Derfor går ikke Troens Bevis først og fremst til de store byene med mange kristne som samler de største folkemengdene, men til områder som ofte er en utfordring å reise til og utfordrende å virke i.

For å støtte Troens Bevis med en gave, kan du klikke her.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter