Mafialeder frelst på søppelfyllinga i Indonesia

Da en av Troens Bevis sine evangelister ba den kjente mafialederen som kontrollerte en av Jakartas største søppelfyllinger om tillatelse til å holde møter, fikk han en ny elev til Brevkurset ”Det Nye Liv”.

“Robert” var en kjent gangster i Jakarta. Som sjef for en av de største søppelfyllingene i Jakarta var han også mannen bak mafiaen som kontrollerte søppelplassen og videre selling av avfallet til store selskaper som resirkulerte avfallet til plast, metal og andre formål. Han hadde også vært fengslet flere ganger for sine kriminelle handlinger.

For noen måneder siden ble han kontaktet av en av Troens Bevis sine innfødte evangelister, en pastor som bruker Brevkurset “Det Nye Liv” i sin tjeneste. Vår evangelist spurte “Robert” om han kunne få tillatelse til å holde et lite møte på søppelområdet.

Denne henvendelsen ble begynnelsen på et vennskap som førte til at vår evangelist fikk vitnet for “Robert” og etter en stund tok “Robert” imot Jesus som sin frelser. Dette kom som et sjokk på folk som var kjent med den beryktede gangsteren. “Robert” fikk så Brevkurset ”Det Nye Liv” og viste stor iver etter å lære mere om frelsen og nåden

– Nå håper vi at han vil påvirke vennene sine til å komme til Kristus og at han vil gjøre hele området rundt søppelhaugen til en tryggere plass, ikke med trusler og tvang men gjennom Kristus kjærlighet, forteller lederen for Brevkurs oppfølgingskontoret vårt i Indonesia.  

Troens Bevis støtter i dag over 900 evangelister i over 40 land og republikker. Troens Bevis har også ni oppfølgingskontorer med til sammen flere hundre tusen aktive elever. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter