Tidligere muslim vinner landsmenn for Jesus

– Jeg var selv “syk”, sier han, og mener fortapt, men jeg fant den store doktoren Jesus. Jeg bare må fortelle de som trenger lege om Ham!

Pastor Ali, som vi kaller ham, er innfødt evangelist. En kort, smilende mann med friskt ganglag. Selv har han opplevd at noen av sine kristne ledere har blitt tatt av dage, og forstår risikoen han tar. Men han kan ikke la være.

Ble frelst i et land med stor forfølgelse
En dag i hans muslimske hjemland tok han imot Jesus, og hans liv var forandret for alltid. Han begynte å lese Bibelen og søke Gud for Hans vilje med sitt liv. Det ble etter hvert tydelig for ham at han skulle bli pastor, og han utdannet seg deretter. Forfølgelse av de kristne var en daglig realitet for ham og de andre lederne, og noen av dem måtte bøte med livet. I slike omstendigheter måtte de være svært forsiktige og bruke kløkt og visdom når de vitnet for mennesker. Likevel opplevde de å se mennesker komme til Jesus.

Kalt til sitt eget folk i et annet land
Etter en tid begynte Gud å gi pastor Ali drømmer om natten som ledet ham og hans kone til å dra til et annet land for å kunne nå flyktninger fra sitt eget hjemland – mange av dem skuffet over og lei av islam.

– Hit kommer mange titusener på jakt etter et nytt liv, forteller han. – De er ofte veldig deprimerte og skuffet over livet. I sin fortvilte situasjon er de åpne for alt nytt og de prøver ut mange ting de ikke hadde lov til hjemme. Flere begynner med narkotika.

Videre forteller han at de fleste ikke kan språket i landet og sliter med å forstå ting. Flere har lite penger. I den situasjonen forsøker pastor Ali og hans team å hjelpe.

– Vi kan nå mennesker ved å snakke direkte til dem om Jesus, men en annen måte er først å vise Jesu sinnelag ved å hjelpe dem med praktiske ting. Noen ganger gir vi dem mat og klær. FN vet at vi hjelper mennesker, så de sender ofte de som er flyktninger til oss. På denne måten kommer vi i kontakt med mange, og vi bygger relasjoner med dem. Over tid er det mange som tar imot Jesus.

Overnaturlig inngripen
Mange muslimer søker oppriktig Gud. De tror at Gud er full av kjærlighet, men de forstår ikke hvordan de skal komme i kontakt med ham. Bibelen sier at den som leter skal finne, og som svar på både de kristnes bønner og muslimenes egen lengsel etter å kjenne Gud, hender det at Gud griper overnaturlig inn. Pastor Ali kan fortelle om to slike hendelser fra sitt land.

– Det hendte en gang at tjue mennesker i den samme landsbyen hadde den samme drømmen om Jesus den samme natten. Dette førte til at mange vendte seg til ham og tok imot. En annen gang viste Jesus seg i en visjon til en hel landsby. De så hans silhuett og hørte ordene: “Det er jeg som er veien, sannheten og livet.” Også her tok mange imot, men en del ville ikke, av frykt for forfølgelse.

Jesus’ kropp på jorda
Nylig skulle pastor Ali møte noen, men han kunne ikke huske hvem det var han hadde gjort avtale med. Han tenkte og tenkte, men bestemte seg til sist for å prøve å ringe til noen av kontaktene i boka si. Den første han ringte til var det ikke, men det viste seg at damen i den andre enden virkelig trengte noen å snakke med, og Ali følte seg oppmuntret over at han kunne være til hjelp da han ringte til person nummer to.

– Er det deg, pastor Ali? sa personen. – For et par år siden var det noen som ga deg mitt nummer for at du skulle kontakte meg. Men du ringte ikke, og jeg har ikke tenkt så mye på det. Men i dag tenkte jeg at hvis det finnes en Gud der ute, hvorfor får jeg ingen tegn på det? Hvorfor hører jeg ikke noe fra Gud? Jeg tenkte også på at du ikke hadde ringt. Og så ringer du nå!

Det var ingen tvil om at Herren hadde brukt en glemsk pastor til å representere Ham den dagen!

Kreativ evangelisering
Ali forteller: – Jeg ber Herren om å vise meg hvordan jeg kan nå mennesker. En dag opplevde jeg at Herren viste meg Facebook. En bekjent hadde opprettet en Facebook-gruppe for mennesker fra mitt land som trengte engelskundervisning. Etter en tid flyttet han fra landet, og gruppa ble ikke fulgt opp. Jeg fikk lov til å bruke kontaktene, og har de siste to månedene opplevd at sytten mennesker har tatt imot Jesus gjennom dette. Ellers pleier jeg ofte å gå på kaffebarer og se etter folk fra mitt land. For meg er de lett gjenkjennelige, og de er mer enn villig til å høre på hva du har å si. De søker etter meningen med livet, og er åpne for det meste. Jeg ønsker å være der for å fortelle dem om Jesus, han som kom for å bringe legedom til “syke” mennesker!

Pastor Ali opplever at høsten er moden, men arbeiderne få. Jesus ber oss om å be høstens Herre om å sende ut arbeidere (Matt. 9:37-38). Vil du være et svar på denne bønnen? En måte er å sende en innfødt evangelist! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter