Burundi er kroneksemplet på bruken av Brevkurset

Brevkurset ”Det Nye Liv” var med å styrke mitt liv, derfor vil jeg at flest mulig skal få samme mulighet som jeg fikk. Kurset er trosbyggende og et godt holdepunkt for dem som ikke har råd til en bibel.

I juni gjennomførte Rune Edvardsen og teamet en musikkampanje dypt inne i bushen langt utenfor mobildekning og gode veiforbindelser.
Ifølge Charles Nduwumukama hadde ingen andre gjort noe slikt for folket som bodde flere timers gange unna konsertområdet. Et folk som har opplevd mord, voldtekter og verre overgrep man sjelden snakker om. Og det er nettopp der hvor mørket har vært så tilstede at det trengs lys i form av fred, forsoning og de gode nyheter.

Charles og hans arbeidere i oppfølgingskontoret for Brevkurset ”Det Nye Liv” ser ut til å ha knekt koden for bruken av Brevkurset.

Gode rapporter
– Rapportene som mottas her til våre kontorer i Kvinesdal har hele tiden vist en god kurve, men det er jo gøy å høre fra våre kollegaer i felten at det fungerer, sier ansvarlig for Brevkurset, Petra Aasland.

– I Burundi støtter Troens Bevis 35 innfødte evangelister og her bruker alle evangelistene Brevkurset som en del av sitt arbeid i sin evangelisering, forteller en oppglødd leder for kursets oppfølgingskontor i Burundi, Charles.

Mange får høre om Jesus og de gode nyheter gjennom Brevkurset. Noen av de som har tatt kurset blir så grepet av innholdet og ønsker bare at flere skal få del i deres opplevelser.

Gi andre den samme sjansen
– Jeg jobber fulltid som lærer, men på fritiden går jeg rundt til mine venner, naboer og landsbyer for å fortelle om Jesus og får dem til å ta kurset. Jeg vil at de skal få den samme mulighet som jeg fikk og derfor gjør jeg dette så ofte jeg kan, sier den unge læreren Christian.

– Burundi er kroneksemplet på bruken av Brevkurset ”Det Nye Liv”, forteller Rune Edvardsen rundt middagsbordet. De bruker kurset fordi de har tro på det, og de som deler det ut og samler inn leksjonene har selv fått diplomet for vel gjennomført arbeid.

– Charles, som er leder for dette arbeidet i Burundi, gjør ikke denne jobben for pengenes skyld. Han er selvstendig næringsdrivende og har ingen økonomiske interesser i å utføre oppgavene. Han brenner for å få flest mennesker inn i Guds rike, noe som gjør dette bare enda bedre, sier Rune.

– Rune følger kjapt opp med at ikke alle kan gjøre dette uten å leve av det, men Burundi er et godt eksempel for andre.

Ingen lett oppgave
Burundi er et land hvor mennesker bor spredd oppover på de høyeste og bratteste skråningene, folk bor utenfor veiforbindelse og mobildekning, noe teamet fra Norge fikk erfare. Med dette som bakteppe skjønner man at jobben for Troens Bevis’ innfødte evangelister ikke har den letteste oppgaven i verden.

– Postvesenet fungerer ikke i Burundi slik som det gjør i andre land. Vi må derfor reise til alle landsbyer på egen hånd for å dele ut og motta utfylte leksjoner. Det er til tider meget slitsomt, men kallet til å nå ut til mennesker med de gode nyheter driver oss ut, sier Charles Nduwumukama.

– Når infrastrukturen er som den er, fungerer derfor Brevkurset ”Det Nye Liv” som et meget godt verktøy. Vi kan levere ut leksjonene, undervise og dra videre til neste landsby. Brevskoleelevene studerer leksjonene og fyller ut svarene. Vi kommer tilbake for å hente leksjonene og levere ut nye. Vi har blitt nødt til å etablere nye kirker etter hvert som antallet nye troende øker i landsbyene.

Brevkurset skaper nye menigheter
– Siden første gang jeg traff Aril Edvardsen, hvor jeg var ansvarlig for to menigheter, har vi på grunn av Brevkurset ”Det Nye Liv” etablert totalt 78 menigheter. Det er bare helt fantastisk og vi øker hele tiden, noe som gjør at vi trenger flere folk til å dele ut kurs, rette dem og skrive rapporter. Vi rekker ikke over alt slik det er i dag, sier en meget stolt og engasjert Charles. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter