Juli-hilsen fra Rune: Gud har ikke favoritter

Rune Edvardsen har alltid vært opptatt av nåde, og det preger hans forkynnelse. I Troens Bevis bladet for juli deler han noen tanker om forskjellen mellom Guds og menneskers nåde. Av og til lurer jeg på om troen på evangeliet som folk presenterer er det samme som Jesus kom med. Det skal liksom gjøres så vanskelig. Det foreligger liksom noen uskrevne regler på toppen av greia og noen skal liksom alltid ha et eller annet forsvar å komme med slik som at det er jo ikke så lett eller så enkelt.

Hører stadig at nåde er jo ikke helt nåde. En må jo liksom følge noen spilleregler for at nåden gjelder. Betyr det at nåden egentlig ikke er helt fullkommen? Han kom ikke for de rettferdige. Hvorfor ikke? Jo for det finnes ikke én rettferdig. Han kom ikke for de perfekte. Hvorfor ikke? For de finnes ikke.

Jeg husker godt når jeg vokste opp i ungdomsmiljøet i menigheten. Hvis noen hadde “syndet” 16. mai og falt for fristelse til å ta en øl, så var de utenfor det gode selskap og blitt litt problematiske. En tok en røyk og ble plutselig stemplet som en av dem som ikke var så brennende. Mange av disse forsvant. De falt helt bort. Fordi fellesskapet og omsorgen var fraværende.

Hele det vestlige kristne samfunn er oppdratt slik. Se bare på våre egne ledere som gjør en feil. Da er de som regel ute av billedet. De som stod frem og forkynte nåde, fred og kjærlighet i årevis for oss, men gjorde de feil fant de ikke den samme nåde hos sine. Hva er denne verdens skjebne? Jo, vi er alle syndere og har fattet Guds ære. Vi er alle født inn i spillet mellom det gode og onde. Vi er alle barn av den Største.

Vi er alle gitt den nåde som alle mennesker trenger for et liv i Himmelen. Gud har ikke favoritter. Der synden var stor, ble nåden enda større. I Norge kan en bli stemplet useriøs ved å forkynne for mye nåde. Ingenting du har gjort eller kan gjøre i ditt liv kan gi deg en posisjon der du ikke trenger samme nåde og tilgivelse som Jesus kom med.

Tonene fra Himmelen er “Kom som du er. Bli med i fellesskapet. Vi har ventet på deg lenge nok. Du er velkommen!”

Rune Edvardsen skal tale under åpningmøtet på Sommerstevnet i Sarons Dal 7. juli kl. 19:00.
Følg sendingen på Web-TV på troensbevis.no fra kl. 18:40.

Les siste utgave av misjonsmagasinet Troens Bevis:

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=FFFFFF showflipbtn=true documentid=120622112952-c067ab961a5c43f39e1d4ee662e39a4c docname=troens_bevis_juli_2012 username=tbve loadinginfotext=Troens%20Bevis%202011-01 showhtmllink=true tag=aril%20edvarsen width=638 height=389 unit=px] 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter