Sommerstevnet i Sarons Dal

Siden det først Sommerstevnet i 1964 er det blitt holdt et årlig Sommerstevne med sterkt misjonsfokus i Sarons Dal.

Det årlige Sommerstevnet i Sarons Dal tiltrekker seg flere tusen besøkende hvert år. I tillegg tilbys det et unikt leirtilbud for barn og unge gjennom Planetene. Det ti dager lange Sommerstevnet består av innholdsrike dager med morgenbønn, seminarer, kveldsmøter, konserter og sosialt fellesskap. Sarons Dal har et stort campingområde med eget svømmebasseng og lekeplass for barna.  

Det var Aril Edvardsen, Troens Bevis Verdens Evangelisering sin grunnlegger, som tok initiativet til det første Sommerstevnet i Sarons Dal i 1964. Det første Stevnet samlet over 1000 tilreisende fra Sverige, Danmark, Færøyene og Island og distriktene rundt. Året etter gikk et dugnadsteam i gang med å bygge en møtehall som etter hvert kunne romme 3000 mennesker. Denne hallen ble også for liten og i 1977 ble et tilbygg reist over den gamle hallen som nå også inneholder kontorer, TV-studio og administrasjonen til Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Aril Edvardsen følte at han hadde fått et kall fra Gud til å bygge et senter i Sarons Dal som skulle være tre ting. Det skulle være et inspirasjonssenter for verdensevangelisering, et forsoningens og enhetens sted for alt Guds folk, og et vitnesbyrd for hele det ikke-kristne Skandinavia om at Jesus fra Nasaret lever i dag. Sommerstevnet har et sterkt misjonsfokus og samler troende fra alle lag og kirkesamfunn.   

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter