Kirkeplanting i Kroatia

Religion står sterkt i Kroatia hvor over 80 prosent er katolske. Likevel er det mange som ikke kjenner Jesus som sin frelser. I tillegg er landet fremdeles preget av krigen på 1990-tallet.

Det er spennende å følge med på hva Gud gjør rundt om i verden. Det kommer vitnesbyrd fra alle kanter av verden inn til Troens Bevis. Uansett hvor de kommer fra så er innholdet så likt. Alle har ulike opplevelser, men Gud er den samme. Det er det samme fra hvilken kultur en kommer. Jesus elsker alle og mennesker som møter ham blir forvandlet, om det er i Afrika eller Europa. Her er en liten rapport fra Kroatia der våre tre innfødte evangelister gjør ett nitidig menighetsplantings arbeid med god støtte fra den norske misjonæren Øystein Sandtorv. Han sendte oss en rapport fra arbeidet den siste tiden til evangelist Dalibor Vadljevic.

Dalibor på talestolen i Virovitica.Hjerte for ungdommer i Slatina
Min kone og jeg hilser fra Kroatia i Jesu Kristi navn. Vi ønsker å takke dere for støtten dere gir oss månedlig. Vi arbeider for tiden med å nå ut til folk i byene Slatina og Virovitica og Bjelovar. I Slatina har vi nå, utenom faste møter i menigheten vår, fått kontakt med mange unge mennesker. Ungdommene kommer jevnlig på besøk hjem til oss, og vi har skapt et bra fellesskap med dem. Ungdommen kommer fra katolske hjem, og Guds Ord er fremmed for dem. Slatina er en by på rundt 16.000 mennesker, og det er ingen andre evangeliske kirker i byen.

Kirken i Virovitica
Med hjelp fra pastor Øystein har vi fått etablert en kirke i Virovitica. Ut fra kirken driver vi bistandsarbeid og kommer på den måte i kontakt med mange folk. Dette skaper gode samtaler og sterke bånd. Hver person har fått utdelt en CD, og vi ser på gudstjenestene at det kommer nye folk som er nysgjerrige på høre mer om Guds Ord. 

Bønn om ny kirke
En gang i måneden er vi også på besøk i en annen by som heter Bjelovar. Den ligger mellom Slatina og Virovitica. Her har vi fått kontakt med noen troende, og vi samles med dem i et privat hjem hvor vi er i stand til å hjelpe dem med spørsmål de har. Vår bønn er at det en dag vil kunne etableres en kirke i denne byen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter