12 globale brennpunkt for misjon

Her er 12 globale brennpunkt der Gud virker på overraskende måter i 2012.

Kina:

Ingenting i misjonshistorien kan sammenlignes med Kina. Mao Zedong prøvde å utrydde den kristne troen in 1970 årene da det kun var 2.7 millioner kristne i landet. I dag sier de mest konservative beregningene 75 millioner kristne i Kina, det vanlige er å høre opp mot 130 millioner troende. For få år siden var den største veksten ute på landsbygda i undergrunnsmenigheter, i dag har den karismatiske vekkelsen nådd inn byene og infiltrert den offisielle Tre-selv-kirken. Troens Bevis støtter 68 innfødte evangelister i Kina.

India:

På tross av språk barrierer, stamme motsetninger og voldelige angrep fra Hinduer, har den innfødte kirkeplantingen blomstret over hele India i løpet av de siste 40 årene. Et godt eksempel er Ernest Komanapalli fra Manna Ministries og Troens Bevis sin samarbeidspartner i India. Siden 1966 har Manna Ministries plantet 1400 menigheter og Ernest står nå over 15 000 pastorer i 15 av Indias stater. Troens Bevis støtter 331 innfødte evangelister i India, flere av dem har godt på bibelskolen til Manna Ministries.

Iran:

På tross av arrestasjoner av pastorer og konfiskering av kristen litteratur og filmer, opplever Irans kristne en økende åpenhet for evangeliet blant Irans shia muslimer.
Troens Bevis støtter 10 iranske innfødte evangelister. Det er så stort behov for bibler og evangelister at det ikke rekker til behovene inne i landet.

Ghana:

Ghanas største menighet, International Bible Worship Center startet i 1991 som en bibelgruppe i et hjem med 12 mennesker i Accra, Ghanas hovedstad. Innen 2000 hadde gruppen vokst til 5000 medlemmer; i dag har menigheten over 30 000 medlemmer! Pastoren i menigheten, Sam Korankye-Ankrah, vokste opp i en polygamisk familie med 24 barn. I dag leder han og hans kone en allsidig tjeneste som tar for seg de forskjellige behovene i et land som kan bli den første Afrikanske nasjonen til å bryte sirkelen med korrupsjon og fattigdom.

Brazil:

Dette landet med sine 203 millioner innbyggere opplever stor økonomisk vekst i en ellers global krise. Landet er også midt i en kristen oppvåkning. Pinsemenigheter har opplevd stor vekkelse siden 1970 årene, likeså Baptistene, Presbyterianerne og Nazareerne som har åpnet seg for den karismatiske bevegelsen. ”Dersom Brasil klarer å styre unna grådighetens feller og de moralske skandalene som har ødelagt mye for den amerikanske karismatiske vekkelsen, kan landet bli en ny åndelige ”supermakt”,” skriver Charisma bladet i januar nummeret.

Etiopia:

Siden den etiopiske diktatoren Haile Salassie ble avsatt i 1974 har evangeliske kristne i landet vokst fra 5 prosent til 20 prosent av befolkningen. Tradisjonelle kristne fra Luthersk og Ortodoks bakgrunn er blitt med i pinsefornyelsen de siste årene, og dette har resultert i store kirkeplantings initiativ.

Guatemala:

Minst 24 prosent av landets befolkning er evangeliske, og menighetene trenger inn i unådde områder der urinvandrere tar imot troen på Jesus.

Romania:

Det som dette landet mangler i økonomisk velstand blir oppveid i åndelig livskraft, spesielt i de vestlige byene Oradeo, Cluj-Napoca og Timisoara. Mange av de tradisjonelle pinsevennene har åpnet seg for en mer relevant og karismatisk tro og planter levende menigheter. De har også som mål å sende misjonærer til Midtøsten. Troens Bevis var en av de første kristne organisasjonene som reiste inn i Romania i 1990 rett etter revolusjonen. Troens Bevis kom inn med store mengder nødhjelp og livsviktig medisin til sykehusene, men også med tusenvis av bibler. Samme året holdt Aril Edvardsen store møter og kampanjer med strategisk undervisning til kirkeledere og kristne i Romania.

Pakistan:

Selv om det er en farlig plass å være en kristen, så evangeliserer denne lille minoriteten landet sitt med stort mot og pågåenhet. Mange av dem forteller at den Hellige Ånd virker mirakler som får muslimer til å komme til Kristus. Troens Bevis støtter nå 23 innfødte evangelister i Pakistan. Det var også her Aril Edvardsen opplevde det han beskrev som sitt livs høydepunkt i 2001 da han opplevde 90 000 frelsessøkende og 50 tusen brevkurs som ble revet bort i Faisalabad. Året etter i Lahore, ett år på dagen etter 9/11 2001, holdt Aril Edvardsen en gigantkampanje på Gadaffi stadium der ennå flere ble frelst, store mirakler fant sted og 87 325 brevkurs ble delt ut.

Kazhakstan:

I 1990 var det ikke noen kjente kristne i den tidligere sovjetstaten. I dag er det 15 000 troende her, og de sprer sin tro fra over 100 sunne menigheter. Troens Bevis har hatt et fruktbart arbeid i hele denne regionen siden jernteppet falt og Aril Edvardsen holdt store kampanjer i kulturhus fra kommunist tiden. Kristne ledere kunne bruke førstegrøden av de nyfrelste som grunnlag for nye nasjonale evangeliske kirker. Troens Bevis støtter nå 32 innfødte evangelister Russlands autonome republikker, inkludert Abkhazia, Dagestan, Ossetia og Georgia.  

Singapore:

Denne lille, velstående nasjonen begynner å tre frem som en Antiokia i Østen, en strategisk base for utsendelse av misjonærer og støtte til misjon, ifølge Charisma bladet. Trinity kirken, en av flere megakirker i Singapore, gir hvert år over 42 millioner kroner til misjon.

Indonesia:

I verdens største muslimske land vokser kristendommen så raskt at myndighetene forsøker å skjule statistikkene. Operasjon Verden sier de evangeliske har vokst fra 1,3 millioner til 13 millioner siden 1960. Time Magazine kalte nylig det som skjer i Indonesia en religiøs revolusjon. I 2009 startet Troens Bevis en fem års strategisk satsning i dette landet. Rune Edvardsen holder kampanjer i områder preget av radikale muslimer der det er svært få eller nesten ingen kristne. Flere tusen ungdommer har gitt respons på disse kampanjene. Troens Bevis åpnet ett nytt brevskolekontor i Indonesia i 2011 som er med på å følge opp de nye troende. Vi støtter også 58 innfødte evangelister som følger opp de nye troende og som virker blant unådde stammer på Indonesias utallige øygrupper.

Kilde: Troens Bevis Magasinet mars 2012 og Charisma janauar 2012 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter