Misjonsgeneralen Johan Tobiassen 80 år

Johan Tobiassen har som livsmotto: «Evig eies kun det gitte!» Under Sommerstevnet får du møte han som kollektør. Men hele livet har han vært en velsignelse for andre, og ikke minst for Troens Bevis og Aril Edvardsen sitt liv og virke.

Det er få som har sett arbeidet i Troens Bevis på så nært hold som Johan Tobiassen. Han var til stede da Aril Edvardsen ble frelst en høstdag i 1956. Han ble med i det første styret for Troens Bevis Verdens Evangelisering en vårdag i 1965. I hele 37 år var Johan med i styret i Troens Bevis. I alle disse årene har han sett Gud i aksjon. Man blir ydmyk og full av respekt når man samtaler med en slik Guds mann. Nå i januar ble Johan 80 år og fikk i den anledning en hedersutnevnelse av Rune Edvardsen som misjonsgeneral i Sarons Dal.

– Jeg husker svært godt den dagen da Aril Edvardsen ble frelst. Det var på et møte i Pinsemenigheten i Flekkefjord. Tom Erlandsen var forstander og ledet møtet og Thor Sørli var predikant. I ettermøtet kom en ung mann fram til botsbenken for å bli frelst. Det var Aril. Han fikk en sterk omvendelse. Jeg husker at han gråt mye og var helt knust, men etter en stund ble han fylt med en usigelig glede og hans munn ble fylt med latter. Det ble en hellige stund, minnes Johan.
 
– Jeg møtte Aril igjen etter omkring ett år. Da flyttet min kone og jeg til Kvinesdal. Vi ble aktive i en forsamling i Kvinesdal som ble drevet ut fra Pinsemenigheten i Flekkefjord. Vi var det som kalles en utpost under Pinsemenigheten i Flekkefjord. Aril var blitt aktiv i bedehusmiljøene etter sin omvendelse. Men så kommer han på ett av våre møter og der ble han åndsdøpt. Det ble en sterk stund da Aril bryter ut i tungetale, og denne opplevelsen ble grensesettende for hans liv og tjeneste.

Fra da av ble  Aril og Johan nære venner. Aril fikk etter hvert et sterkt menighetssyn, og han foreslo at utposten skulle bli til en selvstendig pinsemenighet. Det skjedde med Johan som én av tre eldstebrødre.
Aril ønsket at Troens Bevis Verdens Evangelisering skulle knyttes til den lokale menigheten, og han ønsket at menigheten skulle velge styre for virksomheten. Det skjedde 19. april 1965 og Johan Tobiassen ble valgt inn i det første styret. I styret var Johan sekretær i mange år.

– Når skjønte styret at Aril var en gudsmann utenom det vanlige?
– Jeg vet ikke akkurat da det skjedde. For vi levde ved siden av ham, og hele tiden overrasket han oss og hele tiden så vi ”Guds beviser”. For min del skjønte jeg tidlig at dette var en gudsmann utenom det vanlige, svarer Johan.

– Hva er grunnen til at Troens Bevis er en slik stor velsignelse?
– Ser en hvor effektivt misjonsbefalingen av Jesus ble satt ut i livet med de forskjellige arbeidsredskap som Troens Bevis har brukt, skjønner en at hemmeligheten ligger der.

Den som kommer på Sommerstevnet til sommeren får møte Johan Tobiassen. I 2002 gikk han ut av styret etter 37 år. Da var han 70 år gammel. Men Johan har ikke pensjonert seg. 80-åringen er fortsatt aktiv i Kirken i Dalen. På stevnene er han kollektør og veileder etter behov.

– Jeg vil takke alle stevnedeltakerne og dugnadsarbeiderne som har vært i Sarons Dal på stevnene i alle år. Jeg håper inderlig at de unge vil gå inn i dette flotte arbeidet med den samme glød som de eldre hadde. Arbeidet må ikke slutte før Jesus komme igjen!

Den flotte og milde Gudsmannen som nyter stor tillitt overalt, har gjort det kjente ordtaket: ”Evig eies kun det tapte” om til sitt eget livsmotto: «Evig eies kun det gitte!»

Gratulerer med de 80 år, Johan! Vi takker Gud for deg og setter deg høyt! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter