Femårsplanen gir frukt

Troens Bevis er i tredje året av en femårsplan i Indonesia. Tre av virkeområdene til misjonsorganisasjonen er satt i verk i landet med flest muslimer i verden. I følge rapportene er mange sjeler vunnet for Jesus.

I 2010 startet Troens Bevis en femårs-satsing i Indonesia. Arbeidet med Brevkurset ”Det Nye Liv” og Innfødte Evangelister skulle utvides i landet. Med kampanjene til Rune Edvardsen skulle nye områder inntas. Også hjelpearbeid ville i samarbeid med Dina Stiftelsen få sitt fotfeste i landet. I det tredje året av femårsplanen rapporteres det om vekst og nysatsing på alle områder.

Ungdommer ledet til Jesus
I oktober 2010 holdt Rune Edvardsen sin første kampanje i landet. Først ut var Sidarjo på øst-Java. Byens myndigheter la restriksjoner på budskapet som skulle formidles fra scenen. For å få kontakt med ungdommene i ettertid ble det derfor markedsført et telefonnummer som de kunne sende en SMS til. Her fikk de svar på spørsmål om Jesus, forbønn og kontakt med lokale menigheter.

Billy er Troens Bevis sine medarbeidere i Indonesia. Han forteller at mange ungdommer i Sidoarjo sto fram som Jesustroende etter kampanjen i byen. Gjennomsnitt 1 500 ungdommer tok kontakt via telefonnummeret hver måned i etterkant av kampanjen. Året etter ble det arrangert kampanje i satanistbyen Manado på øya Sulawesi. Her fikk Rune lov å forkynne et åpent evangelium for byens ungdommer. Rapportene forteller at omkring 300 går nå i kirke etter kampanjen i byen. Mange ungdommer opplevde trakassering og forfølgelse fra muslimske fundamentalister da de sto frem som Jesustroende etter kampanjene.

Siste helgen i oktober holdt Troens Bevis nye konserter, denne gangen i Magelang på midt-Java. Over 14 000 ungdommer var tilstede under kampanjen. Nå er lokale menigheter klar til å ta imot henvendelser fra ungdommene som ønsker kontakt og oppfølging i etterkant. Kontaktinformasjonen til 550 ungdommer er allerede registrert.

69 nye evangelister
I dag får 55 innfødte evangelister støtte fra Troens Bevis i Indonesia. Siden starten i 1970 er det gitt støtte til over 600 evangelister i landet. I år har markedsføringen av en Innfødte Evangelist Aksjon ført til at 69 nye får støtte. Dette er såkalte pionerevangelister.

Brevkurset i ny utgave
I år lansertes en ny utgave av Brevkurset ”Det Nye Liv”. Kurset er samlet i en bokform der elevene svarer på spørsmål til hver leksjon. Når kurset er gjennomført sendes boken for korrektur til lokale medarbeider av Troens Bevis. Kurset gjennomgås og sendes tilbake til eleven. Elevene får også tilsendt en diplom dersom kurset ble bestått.

Sary er nyansatt av Troens Bevis til å arbeide med den indonesiske utgaven av Brevkurset. Fra Jakarta er hun i gang med å spre kurset til nye områder. Allerede har 300 elever tatt den nye utgaven av Brevkurset. Snart er også en internettutgave klar for lansering.

Tror planen er effektiv
Rune Edvardsen gleder seg stort over resultatene som kommer ut fra satsingen og lærer mye av å drive misjonsarbeid i landet. Både med konsertkampanjene og hjelpearbeid opplever han at mennesker nås med kjærlighetsbudskapet.
Rune tror selv at kampanjene når en målgruppe svært få andre når. Konsertkampanjene i landet arrangeres fredag og lørdags kvelder. Ungdommene som kommer til festivalene er ute på fest.

– Jesus sa: ”Gå ut til alle og gjør dem til mine disipler!” Det er fryktelig mange som blir glemt fordi vi tror det er umulig å nå dem når de mangler interessen for kirken. Vår måte er å gå rett til kjernen og formidler et budskap som gjelder deres liv. Slik blir evangeliet forkynt på deres språk.

De strenge forholdene i landet gjør at man ikke kan ta evangeliet fullt ut slik man er vant til i India og Afrika. Selv skulle Rune gjerne tatt forkynnelsen enda lengre, men tror at budskapet blir lagt igjen på en måte som når hjertene til folk. Han frykter at døren ville bli stengt dersom man hadde tatt grensene mye lengre.

– Det å vinne en sjel for Jesus i dette landet kan tilsi flere hundre afrikanere eller indere. Mange av våre brevkurselever var opprinnelig muslimer som nå har blitt Jesustroende. Forholdene er noe helt annet en hva vi er vant til. Jeg tror planen er effektiv og god siden vi klarer å hente ut så mange med den lille innsatsen vi gjør i landet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter