Rune til Indonesia: Går der andre ikke våger

Nå i oktober reiser Rune Edvardsen til Indonesia for å holde en ny kampanje. Han reiser til upløyd mark der evangeliet ennå ikke har fått fotfeste.

Troens Bevis gleder seg over rapporter som viser at det er mange voksende menigheter i Indonesia, men på flere steder er det ingen i det hele tatt. Det er der Rune Edvardsen ønsker å gå. Når han reiser til Indonesia nå i oktober drar han til ett område med upløyd mark der evangeliet ennå ikke har fått fotfeste. Motstanden kan være massiv, og man må gå frem med visdom for å vinne befolkningen. 

Her følger to korte rapporter fra to av våre innfødte evangelister i Indonesia. De forteller at en av deres viktigste tjenester er å be for mennesker som er syke. Mange mennesker ute i landsbyene er fattige og det kan være vanskelig for dem å få legebehandling. Å være syk kan også bety tap av viktig innekt for familien. Når folk blir friske etter forbønn er de raske til å gi Gud æren.

S. Mongkaren:
”Jeg arbeider nå i en landsby på øya Sulawesi. Majoriteten av de som bor i Gorontalo provinsen er muslimer. Bare 2 % er kristne. Dette gir oss utfordringer, men nå og da opplever vi at muslimer oppsøker oss og ber oss be for dem. Mange syke kommer til oss og vi ser stadig at Gud griper inn. Nylig var det en av de troende i menigheten som ble alvorlig syk. Vi ble alle bekymret og vi begynt å be for ham. For en fantastisk helbreder Gud er! Mannen ble fullstendig frisk. Halleluja!”

Y. Narim:
”I vår forsamling har vi en mann som har hatt en utvekst i nakken i mange år. Vi vet ikke hva denne skyldes, men vi har bedt for den med håndspåleggelse over tid. Mange ganger har vi gjort dette, og en dag kom han for å vitne om at utveksten var borte. Et under hadde skjedd og vi kan lovprise vår Gud.
Vi besøker en annen landsby regelmessig. Her blir folk bedre kjent med oss. Sakte, men sikkert når tiden er moden vitner vi om evangeliet for dem. Vi tror Herren har ledet oss hit for at vi skal med tiden plante en menighet her. Vær med i bønn for folkene her i denne landsbyen og be at vårt så arbeid skal bære rike frukter.”

Vær gjerne med og støtt Runes kampanje i Indonesia med forbønn og en gave til  kampanjekostnadene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter