Hva muslimer vil vite om kristne

Miracle Channel opplever at muslimer har mange spørsmål om den kristne troen. Mange blir positivt overasket når de får høre sannheten.

I en ny programserie på Troens Bevis sin arabiske satellitt kanal, Miracle Channel, får muslimske seere anledning til å stille spørsmål om Bibelen og den kristne troen. 

Programmet, som heter ”Spørsmål om den kristne tro” er en åpen invitasjon til muslimer om å ringe inn spørsmål på direkten til ett panel med teologer og bibelkjennere. Det er ett direktesendt program som går en gang i uken, og allerede første TV-sesong har serien fått en stor arabisk Facebook gruppe som følger programmene.

Det viser seg at muslimer sitter inne med mange spørsmål og at det hersker stor forvirring om hva kristne egentlig tror på. Mange spør om hvorfor de kristne tilber en mann? Hvordan kan de tilbe tre guder? Hvordan kan kristne tro at Bibelen er Guds ord når tekstene har fortapt seg gjennom mange oversettelser?

Det som er overraskende er at selv om spørsmålene er utfordrende, er reaksjonene til de muslimske seerne som spør ofte veldig positive når de får svar. Mange er imponert over at det er tillatt blant kristne å både diskutere og å stille spørsmål rundt tydningen av bibelske skriftsteder, og at de kristne kan takle kritiske spørsmål.

Noe av hensikten med programmet er å skape en større forståelse mellom muslimer og kristne. Ett viktig poeng er seerne skal føle seg trygge når de ringer inn, og synspunkter innen islam blir aldri angrepet eller diskutert.

– Vi håper at dette programmet kan være med på å skape forståelse og bygge respekt mellom arabiske kristne og muslimer, forklarer lederen for det arabiske TV-arbeidet i Sarons Dal.

Her er hva flere av seerne til dette innrigningsprogrammet sier:

Fra Marokko:
Programmene deres er veldig bra. Som muslim var jeg veldig glad for å se at dere kristne kan snakke om feil og misforståelser i Bibelen deres. Det gjorde at jeg fikk tillitt og jeg fortsatte å se på alle episodene, den ene etter den andre. Jeg tenkte med meg selv at dere er mye sterkere enn oss fordi vi diskuterer ikke det som er skrevet i Koranen eller skriftsteder som er åpenbart i Koranen. Ja, jeg har oppdaget gjennom ordene deres og ved å selv gå igjennom Bibelen at det finnes ikke feil eller motsigelser i den. Feilen ligger hos dem som angriper Bibelen. Takk for dette lyset, som jeg har oppdaget.

Fra Jordan:
Jeg er en muslim og jeg respekterer de kristne. Men jeg har mange spørsmål om feil og motsigelser i Bibelen. Disse spørsmålene pleide å forvirre meg. Men programmet deres har hjulpet meg mye. Nå tror jeg også at denne boken, Den Hellige Bibelen, er Guds ord og at det ikke er noe uærlig i den. Tusen takk for deres hjelp og at dere svarer på alle spørsmålene som dere får.

Fra Vivian:
Jeg har mange muslimske venner og de spør meg alltid mange spørsmål om hvordan jeg kan være en kristen ung kvinne når Bibelen er full av feil. Jeg hadde ikke noe svar å gi mine muslimske venner. Men nå takker jeg dere fordi dere har hjulpet meg med hvordan jeg kan svare dem, og nå er jeg stolt av Bibelen, som er min bok! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter