Rune Edvardsens signal til kristenfolket

– Kirkene i Europa tømmes for mennesker. Veksten kommer stort sett fra selvrekruttering. Folk kommer ikke til oss. Vi må tenke framover, på neste runde, sa Rune Edvardsen til de landets kristne under Sommerstevnet i Sarons Dal.

 – Kirkene i Europa tømmes for mennesker. Veksten kommer stort sett fra selvrekruttering. Folk kommer ikke til oss. Vi må tenke framover, på neste runde. Vi trenger menigheter som lever i fornyelse. En journalist spurte meg forleden: Er du leder i Sarons Dal om 10 år? Faktum er at jeg allerede har tenkt på hvem som skal ta over oppdraget, innledet Rune Edvardsen kveldsmøtet fredags kveld til fullsatt stevnehall.

 Ligger 25 år etter
– Jeg hadde aldri våget å ta over i Sarons Dal hvis jeg ikke hadde hatt de foreldrene jeg har hatt. Denne bakgrunnen har lært meg at alle ting er mulig. Det er normalt å kjenne på at vi ikke er gode nok, men Jesus har gjort meg god nok. I en alder av 48 år har jeg opplevd mer enn de fleste, fortalte Rune, og stilte det retoriske spørsmålet: Kanskje vi kristne ligger 25 år etter?

– Verden har forandret seg utenfor oss. Stilarter, kultur, måter å treffe mennesker på. Vi kristne må ikke leve i isolasjon, men følge med i samfunnet rundt oss. Hva må til for og nå folk rundt oss? Driver vi en virksomhet som opptar folk? Faktum er at folk søker mye av de ting vi allerede har. Ta for eksempel foreldres ønske om trygghet for sine barn. Kan vi kristne tilby det? Hvis vi kan, må vi markedsføre det bedre, forkynte Rune, og minnet om at Jesus gikk omkring og møtte folk overalt.

– Vi må være tilgjengelige, inkluderende, kort sagt: Se menneskene rundt oss. Skal menigheten være en base som når ut til mennesker, må vi kommunisere og lære av hverandre. Alle må med. De som har levd noen år kan være en støtte for de yngre. Dere eldre: Se til at dere ikke mister deres generasjon! Vinn dem for Jesus! Jesus gikk på steder der andre ikke ville gå. Han tok de fattige i forsvar. Han var i takt med sin tid. 

Tenk framover
– Vi har bygd murer istedenfor møteplasser. Mange er redd for nyskaping og forandring. Hva har skjedd med deg de siste 10 årene? Hva ser du om 10-20 år fram i tiden? Planlegg, se framover, fortsatte Rune.

– Min far var en åndelig far for mange. Han underviste 180 000 nasjonale ledere hvorav mange ble innfødte evangelister. Gud gav oss Den Hellige Ånd, en gedigen fordel. Han er allesteds nærværende. Jesus la all sin herlighet og glede i oss ved Den Hellige Ånd. Du er bønnesvaret for alle bønnene som er bedt i nasjonen Norge. Gud har ingen superhelter i dag. Gå i gang. Sette av tid til Jesus i din kalender! Vi er alle disipler for Han.

– Mange begynte på noe for mange år tilbake. Dette er like aktuelt i dag, behovene er de samme. Du trengs mer enn noen gang. Start pånytt om det trengs! Jesus tror på deg og er avhengig av deg, forkynte Rune, og avsluttet med følgende proklamasjon:

– Ved troen på Jesus er jeg tilgitt, rettferdig, frelst av nåde, en ny skapning, Guds lys og salt, et tempel for Ham, Guds evige eiendom, fri fra fordømmelse, Guds elskede barn, borger av himmelen, gått fra døden til livet, virkelig fri, trygg i alle farer, jeg eier Livet og har fred med Gud. Alt dette på grunn av troen på Jesus. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter