Økonomisjefen håper på en god høst

-Inntektene under stevnet er litt lavere en tidligere, så nå håper vi på en veldig god høst, sier Arnold Dragland. Sarons Dal har for første gang budsjettert med 40 millioner kroner i 2010, og nå er utfordringen å nå dette målet.

– Inntektene under stevnet er nok litt lavere enn tidligere år, og da regner jeg ikke med fjoråret som var usedvanlig godt på grunn av den store kollekten som kom under Reinhardt Bonnke sitt møte, sier økonomisjefen i Sarons Dal.

– Men jeg er allikevel oppmuntret av alle de unge som kom på stevnet i år og som kanskje vil støtte oss i fremtiden.

Arnold håper også at myndighetene ikke fjerner skattefradraget til frivillige og kristne organisasjoner til høsten slik de har snakket om.

– Det er på høsten at vi får mest gaver, for da fyller nok folk opp skattekvoten sin for å få maksimalt med trekk. Så om skattefradraget faller fra kan det få store konsekvenser både for oss og mange andre store organisasjoner, spår han.

– Men jeg håper jo at uansett vil folk fortsette å prioritere misjon. Å bygge Guds rike gir nok ikke alltid skattefradrag, men belønningen er menneskene som vi får møte i evigheten!

Han understreker også at den største gaven folk egentlig kan gi Troens Bevis er å bli en fast støttepartner hver måned. 
– De som gir fast hver måned er grunnstammen i arbeidet vårt. Under stevnet fikk vi  ett sted mellom 80 og 100 nye støttepartnere, og det er egentlig helt fantastisk. Så selv om kollektene nok var litt lavere enn i fjor, er jeg veldig optimistisk på sikt, understreker økonomisjefen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter