fbpx

– Romslighet, det er et ord jeg elsker!

Det var Tom Erlandsen som sa dette i et intervju jeg gjorde med ham da han var 84 år. Han mente sneverhet er skadelig, men at et romslig fellesskap og brorskap langt utover egne rekker er en velsignelse. I over 60 år talte han Guds Ord. Han var en av høvdingene i Pinsebevegelsen. Nå er Tom Erlandsen forfremmet til herligheten. Han ble 86 år gammel.

 

La meg sitere hva Tom Erlandsen sa for vel to år siden:
–    Midt i all travelhet har jeg alltid tatt meg tid til å lese mye. Jeg har naturligvis studert mye i Guds Ord, men jeg har også lest mye annen litteratur som har beriket meg. I begynnerårene som predikant leste jeg mye av Ole Hallesby. Å lese andre forfattere utenfor egne rekker utvider perspektivet. Det er viktig at en pastor og predikant har en vid horisont.

Predikanten
Det er som predikant mange vil huske Tom Erlandsen. Han hadde en egen evne til å få forsamlingen med seg. De første 20 minuttene av prekenen brukte han til å legge et fundament. Det var innledningen og da var han noe formell. Så plutselig ble det et gjennombrudd i talen. Det er det pinsevennene kaller at salvelsen kom. Fra da av og til han sa amen, hadde han forsamlingen i sin hule hånd.

Få predikanter kunne tale med en slik salvelse og pondus som nettopp Tom. Han var høytidelig samtidig som han var spontan. Hadde pinsevennene hatt biskoper, hadde Tom Erlandsen utvilsomt vært en av dem!

Han begynte sin forkynnergjerning tidlig. Det skyldtes blant annet at han vokste opp i Pinsemenigheten Evangeliehuset, Porsgrunn – en menighet som praktiserte frie vitnesbyrd i hvert møte. Menigheten la vekt på det spontane. I dette miljøet fikk de unge så vel som de eldre utfolde seg gjennom frie vitnesbyrd. Det var den kjente predikanten, Sverre Kornmo, som ledet menigheten. I dette åndsfriske miljøet vokste guttene Tom Erlandsen, Hans Friberg, Morgan Kornmo og Olaf Deila opp. Disse vitnet ofte på møtene og ble etter hvert oppdaget som kommende predikanter. Dermed ble avstanden til forkynnergjerningen kort og alle disse fire ble predikanter.

Tom Erlandsen har vært et forbilde for mange forkynnere. Hans romslighet fikk mange nyte godt av. I mange år var Tom Erlandsen en sentral støttespiller i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Han har talt på mange sommerstevner til stor velsignelse. 

Nå går våre tanker til Alma Erlandsen og den øvrige familie. Må Herren styrke dem alle!

Vi takker Gud for denne flotte Herrens tjener og lyser fred over hans rike minne!

Sten SørensenFå siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter