Helbred verden

”Ingenting er lengre sikkert som banken”, skriver Arnfinn Clementsen i en betrakting om hva misjonsbefalingen betyr i en verden som er i stadig forandring.

Verden har forandret seg radikalt de siste tiårene. Og det bare fortsetter. Nasjoner, kulturer, religioner og enkeltmennesker utfordres hele tiden til forandring på godt og vondt.  Ingenting er lenger ”sikkert som banken”. De bestående normer og institusjoner som tidligere skapte trygge rammer rundt menneskers liv, fungerer ikke lenger på samme måten. Vi ser også at begrepene ”kristen” og ”kirke” stadig utvannes og tilpasses tidens trender, og mange vet ikke helt hva de skal tro.

Tilbake til Jesus
Svaret er å gå ”tilbake til Jesus”. Verden behøver å møte en kirke som ligner Jesus.  Den institusjonelle og religiøse kirke har ikke svaret, men Jesus er svaret. Den kirke som har Jesu liv og som ligner Ham, vil ikke bare overleve, men være attraktiv – og vokse! Jesus brydde seg om mennesker, Jesus var sosial og bygde relasjoner, Jesus var full av nåde og sannhet, Jesus levde i det overnaturlige, Jesus var bevisst sin identitet og sitt oppdrag. Slik kunne vi fortsette! Bibelen omtaler menigheten som sannhetens støtte og grunnvoll. Det handler om mer enn å tviholde på noen sannheter, Jesus er selve sannheten! Hvilken kirke dette vil bli!
Vi er kirken. Jesus visste hvem han var, og hvilket oppdrag han hadde i denne verden. Som kristne må vi vite det samme. Det er viktig å finne sin plass i en lokal menighet, og vi er stolte av vår menighet. Likevel er ikke vår identitet å være lutheraner, baptist, pinsevenn eller karismatiker. Vår identitet er Jesus.

Vi er kirken!
Kirkebygninger har sin hensikt, men de er ikke menigheten eller kirken! Vi går ikke til kirken på søndag, vi kommer sammen som kirke! Hvis vi skal være en relevant kirke for mennesker i vår tid, må vi forstå at menighet er et liv blant mennesker der de er. Vi kalles til å være Jesus etterfølgere i hverdagen. Da blir også kirke virkelig kirke!

Fokus på vårt oppdrag
Jesus var alltid fokusert på sitt oppdrag. Det bør vi også være. Vi er her i Kristi sted, på hans vegne. Vi opptrer ikke som sinte og irriterte krigere, men som vennlige og glade ambassadører. Dessverre er det mange selvopptatte kristne som bare kommer ”til kirken” på søndag for å få.  Alt for mange er på tilskuerbenken!  Det skaper konsumenter. Tradisjonalisme, innadvendthet og loviskhet gjør at mange heller ikke lenger kommer til møter og gudstjenester. Inspirasjonen forsvant. Det ble rett og slett for tungt. Når vi kommer sammen er det for å få for å få for å gi! Vi har et stort oppdrag. Hvilken inspirasjon!

Helbred verden
Jesus kom for å helbrede verden, og han ga oppdraget videre til oss. Da er vi ved kjernen av vår oppgave som kirke og kristne. Verden er syk og trett av krig, vold, terror, fattigdom, urettferdighet og moralsk forfall.  Jesus har betalt for hele verdens synd, og vår oppgave å er å fortelle det. Du og jeg behøves i hverdagen. Hver kristen kan være en ”kirke der de er”, en ”container” full av Guds kjærlighet og kraft. Verden behøver deg og meg. Det er i hverdagen det meningsfulle kristenlivet leves! Da blir det ”kirke som Jesus”.

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter