Forbereder seg på tjeneste i Nord-Korea

Et kinesisk ektepar som Troens Bevis har støttet gjennom flere år forbereder seg nå til tjeneste i Nord-Korea.

Troens Bevis støtter 60 innfødte evangelister i Kina. Evangelistene i Kina arbeider på en noe annen måte enn det som kanskje er vanlig andre steder. De evangeliserer områder hvor mennesker som kommer til tro presenteres for husmenighetsgrupper. Der det ikke finnes slike grupper blir de etablert. Evangelistene reiser så videre til andre steder. Derfor får vi ofte rapporter fra helt nye områder. Slik er det med broder Tom (vi kan dessverre ikke oppgi riktig navn) og hans kone, som Troens Bevis gjennom støttepartnere har støttet i flere år. Nå står det på terskelen til å reise til Nord-Korea.

Toms historie
Tom er utdannet lege. Hans foreldre bodde på en liten gård i Anhui provinsen. Toms tante forsøkte mange ganger å dele evangeliet med hans mor, men hun gjorde det klart at hun trodde ikke på overtro og ville ikke lytte til slikt tøv.
Men en dag da Toms mor var på vei til markedet ble bilen hun satt i påkjørt av en lastebil. Hun ble livstruende skadet og legene sa at hun kom til å dø. Men Toms mor klarte bare å tenke på sine tre små barn. I sin fortvilelse begynte hun å be til sin søsters Gud. Hun ba om at hun måtte bli mirakuløst helbredet og sa i sin bønn at om det skjedde ville hun tro på Jesus for alltid. Og til legenes forbauselse ble hun helt frisk.
 
Hun begynte så å lete etter en menighet som hun kunne gå i. Den eneste hun fant var en Tre Selv kirke i nabolandsbyen. Hun begynte der og snakket om Guds nåde og frelse til alle hun møtte. Hun ble etter hvert godt kjent i området og mange kom til tro gjennom hennes vitnesbyrd. Hun startet etter hvert den første husmenigheten i hennes egen landsby og denne blomstret og vokste hver dag.

Toms far kunne ikke tro det han hadde vært vitne til. Han satte pris på at hans kone hadde blitt frisk, men han kunne ikke akseptere at hun hadde blitt en Jesu Kristi etterfølger. Hver uke prøvde han å tvinge henne til å gi opp sin tro. Men hun var urokkelig og stod fast på sin helbredelse.

Da Tom var ferdig med videregående overtalte moren ham til å studere medisin. Etter at han var ferdig med utdannelsen begynte Tom å arbeide på et lokalt sykehus. En sommer tok han noen dager fri fra arbeidet for å studere på en undergrunns bibelskole. Her møtte han henne som skulle bli hans kone.

Sammen i tjeneste
Hans kone var en kjent forkynner i undergrunnsmenighetene. Hun hadde arbeidet i et av de hardeste områdene i Giuzhou området hvor hun hadde vært med på å plante flere menigheter og sett mange som kom til tro. Tom ble imponert over hennes frimodighet til å gå til unådde folkegrupper for å forkynne evangeliet. Ett år senere reiste Tom til hennes hjemby for å evangelisere. Ikke lenge etter ble de gift.

For ett år siden kjente Tom et strekt kall til å forkynne Guds ord i Nord-Korea. Han gikk til pastoren sin og snakket om denne visjonen. Lederen i menigheten hans fikk arrangert det slik at Tom kunne delta på et språkkurs. Når tiden er inne vil både han og hans kone tjene i Nord-Korea.  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter